Lập trình công nghệ cao AI, machine learning, social monitoring

– Lập trình công nghệ cao AI, machine learning, social monitoring
– Chi phí thỏa thuận.