Báo cáo Đề án Nghiên cứu đánh giá năng lực hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng ngày 4/3/2016, ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe đơn vị tư vấn báo cáo Đề án “Nghiên cứu đánh giá năng lực hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”. Tham dự họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Sau khi nghe Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị HKT báo cáo Đề án “Nghiên cứu đánh giá năng lực hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu” và các ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự họp, ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Công thương phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp, bổ sung, hoàn chỉnh đề án; các sở, ngành rà soát lại nội dung đề án theo lĩnh vực mình quản lý, đóng góp ý kiến gửi về Sở Công thương.