Cấu trúc chương trình C cơ bản

Trước khi chúng ta nghiên cứu về các khối tạo nên một chương trình C, đầu tiên bạn hãy xem một chương trình C mẫu.

Chương trình C: Hello World

Một chương trình C bao gồm những phần sau đây:

Các lệnh tiền xử lý

Các hàm

Các biến

Các lệnh và biểu thức

Các comment

Đầu tiên hãy xem đoạn code đơn giản mà sẽ in ra màn hình hai từ “Hello World”:

#include <stdio.h>

int main()
{
  /* Day la chuong trinh C dau tien */
  printf("Hello, World! \n");
  
  return 0;
}

Hãy xem các phần của chương trình bên trên:

 1. Dòng đầu tiên của chương trình #include <stdio.h> là lệnh tiền xử lý, nhắc nhở bộ biên dịch C thêm tệp stdio.h trước khi biên dịch.
 2. Dòng tiếp theo int main() là hàm main, nơi chương trình bắt đầu.
 3. Dòng tiếp theo /*…*/ là dòng comment được bỏ qua bởi bộ biên dịch compiler và được dùng để thêm các chú thích cho chương trình. Đây được gọi là phần comment của chương trình.
 4. Dòng tiếp theo printf(…) là một hàm chức năng khác của ngôn ngữ C , in ra thông điệp “Hello, World!” hiển thị trên màn hình.
 5. Dòng tiếp theo return 0; kết thúc hàm chính và trả về giá trị 0.

Biên dịch & Thực thi Chương trình C

1. Nếu bạn sử dụng Dev-C++, Microsoft Visual Studio,… thì bạn mở ứng dụng, vào File, chọn New để tạo một source file mới. Sau đó sao chép code trên vào source file mới này. Với Dev-C++, bạn sử dụng Complile & Run để biên dịch và chạy chương trình. Với Microsoft Visual Studio, bạn thực hiện tương tự và sau đó sử dụng Build để biên dịch và thực thi.

2. Nếu bạn dùng command prompt để biên dịch, bạn theo các bước sau:

 1. Mở một trình editor và thêm dòng code ở trên.
 2. Lưu tệp dưới dạng hello.c
 3. Mở dòng nhắc lệnh và đi tới thư mục lưu trữ file.
 4. Soạn thảo gcc hello.c và nhấn Enter để biên dịch dòng code trên.
 5. Nếu không có lỗi trên đoạn code bên trên, dòng nhắc lệnh sẽ đưa bạn đến dòng tiếp theo và tạo ra file a.out có thể thực thi.
 6. Bây giờ, soạn thảo a.out để thực hiện chương trình này.
 7. Bây giờ bạn sẽ thấy dòng chữ “Hello, World” được in trên màn hình.
$ gcc hello.c
$ ./a.out
Hello, World!

Bạn phải chắc chắn bộ biên dịch gcc được cài đặt trên máy tính của bạn và bạn đang chạy nó trong thư mục chứa file nguồn hello.c.