Hướng dẫn toàn tập Microsoft Excel

Giới thiệu Microsoft Excel

Microsoft Excel là chương trình xử lý bảng tính nằm trong bộ Microsoft Office của hãng phần mềm Microsoft được thiết kế để giúp ghi lại, trình bày các thông tin xử lý dưới dạng bảng, thực hiện tính toán và xây dựng các số liệu thống kê trực quan có trong bảng từ Excel. Cũng như các chương trình bảng tính Lotus 1-2-3, Quattro Pro… bảng tính của Excel cũng bao gồm nhiều ô được tạo bởi các dòng và cột, việc nhập dữ liệu và lập công thức tính toán trong Excel cũng có những điểm tương tự, tuy nhiên Excel có nhiều tính năng ưu việt và có giao diện rất thân thiện với người dùng.

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu và hướng dẫn những tính năng từ cơ bản đến nâng cao Microsoft Excel.

Hướng dẫn toàn tập Microsoft ExcelXem tất cả

Hướng dẫn lập trình VBA ExcelXem tất cả