VBA Excel (Bài 34): Đảo chuỗi số hoặc kí tự trong Excel với VBA

Làm thế nào để đảo được “123456” thành “654321”. Cái này, nhanh nhất là sử dụng VBA như sau:

Làm thế nào để sử dụng đoạn code này?

  • Bước 1: Tại file Excel đang sử dụng, bấm tổ hợp phím tắt ALT + F11 để mở trình soạn thảo VBA
  • Bước 2: Trong trình soạn thảo VBA, bấm View > Project explorer
  • Bước 3: Trong cửa sổ Project explorer, bấm chuột phải rồi chọn Insert > Module
  • Bước 4: Dán đoạn code phía trên vào Module1 vừa được tạo ra

Bước 5: Sử dụng hàm vừa mới tạo ra (hàm này gọi là UDF – User defined function) trên sheet như sau, giả sử dữ liệu cần đảo nằm trong ô A1:

=Reversestr(A1)