VBA Excel (Bài 47): Cách chuyển số dương thành số âm trong Excel

  1. Nhấn số -1 vào ô trống và sao chép nó.
  2. Chọn vùng dữ liệu bạn muốn thay đổi, sau đó nhấp phải và chọn Paste Special từ danh sách tùy chọn để mở hộp thoại Paste Special như hình sau:

  1. Đánh dấu chọn All trong phần Paste, và Multiply trong phần Operation.

  1. Nhấn OK. Tất cả số dương sẽ chuyển thành số âm.

  1. Cuối cùng, xóa số -1 nếu bạn muốn.

THAY ĐỔI SỐ DƯƠNG THÀNH SỐ ÂM BẰNG VBA

Sử dụng mã VBA, bạn có thể chuyển số dương thành số âm nhưng bạn cần biết cách sử dụng nó.

  1. Chọn vùng dữ liệu bạn muốn thay đổi.
  2. Chọn Developer > Visual Basic, cửa sổ Microsoft Visual Basic for applications mở ra, nhấp Insert > Module, sao chép và dán đoạn mã sau vào module:
  1. Nhấp nút để chạy đoạn mã, hộp thoại thu nhỏ để bạn chọn vùng dữ liệu bạn muốn chuyển đổi từ số dương thành âm.

  1. Nhấn OK, các giá trị dương trong vùng dữ liệu được chọn đã được chuyển đổi thành giá trị âm.