VBA Excel (Bài 32): Chọn nhiều hàng xen kẽ bằng VBA trong Excel

Khi chúng ta sử dụng một bảng tính, đôi khi chúng ta cần phải chọn hàng cách nhau 1 hoặc n hàng để định dạng, xoá hoặc sao chép. Bạn có thể chọn chúng theo cách thủ công, nhưng nếu có hàng trăm hàng, phương pháp này không phải là một lựa chọn tốt.

Trong ví dụ này, tôi sẽ chọn các hàng cách nhau. Với mã VBA, tôi làm như sau:

1. Chọn dãy dữ liệu bạn muốn chọn mỗi hàng hoặc N hàng

2. Nhấp Developer > Visual Basic, một cửa sổ Microsoft Visual Basic for applications sẽ xuất hiện, nhấn Insert > Module, và chèn đoạn mã sau vào Module:

3. Nhấp vào nút doc-multiply-calculation-3 để chạy mã. Một hộp thoại xuất hiện yêu cầu chọn vùng dữ liệu.
4. Nhấn OK. Một hộp thoại khác xuất hiện yêu cầu chọn hàng phân cách, trường hợp này tôi nhập 3.
5. Nhấn OK. Và bây giờ cứ mỗi 3 hàng phân cách thì có một hàng được chọn.