Microsoft Excel (Bài 52): Ba cách tính trung bình trên Excel

Tính trung bình thuộc những phép tính đặc trưng sử dụng nhiều trong thống kê và trên Excel. Nắm vững 3 cách sau để tính trung bình đơn giản hơn.

Tính trung bình doanh thu cửa hàng

Tính doanh thu trung bình cửa hàng làm ví dụ. Cách tính trung bình đầu tiên, cũng là cách tính trung bình đơn giản nhất: cộng từng giá trị, rồi lấy tổng đó chia cho số lượng các giá trị, cách đầu tiên được thể hiện như sau = (C6+D6+E6+F6+G6)/5

Cách tính trung bình thứ 1

Kéo để copy cách tính trung bình xuống các cửa hàng còn lại

Cách tính trung bình này đơn giản nhất tuy vậy sẽ gặp khó khăn khi số lượng các giá trị nhiều hơn.

Với cách tính trung bình thứ 2, chúng ta tính tất cả các giá trị có trong vùng đã lựa chọn, sau đó chia cho số lượng các giá trị. Cách tính này được thể hiện như sau =(sum(C7:G7))/5

Cách tính trung bình thứ 2

Kéo sao chép cách tính xuống các cửa hàng phía sau

Tương tự như cách đầu tiên, trở ngại của cách tính trung bình thứ 2 này là số lượng các giá trị nhiều hơn.

Để loại bỏ nhược điểm từ hai cách trên, ta có cách tính trung bình thứ 3: sử dụng hàm Average. Trong ví dụ này, hàm Average được thể hiện như sau =Average(C7:G7)

Cách tính trung bình thứ 3 sử dụng hàm Average

Tận dụng hàm Average, tính trung bình được Excel tự động cộng tổng các giá trị trong khoảng đưa ra trong ngoặc, đồng thời tự động đếm số lượng các giá trị trong khoảng. Cuối cùng lấy tổng giá trị chia số lượng các giá trị để hoàn thành phép tính trung bình một cách thuận tiện.