Microsoft Excel (Bài 96): Hướng dẫn hàm RANDBETWEEN chọn số ngẫu nhiên trong Excel

Hàm RANDBETWEEN trả về một số nguyên ngẫu nhiên nằm giữa các số do bạn chỉ định. Mỗi khi trang tính được tính toán, số nguyên đó lại thay đổi một lần.

Hàm RANDBETWEEN có cú pháp như sau:

=RANDBETWEEN(bottom,top)

Trong đó:

bottom là giới hạn đầu số nguyên bạn muốn

top là giới hạn cuối số nguyên

Giá trị từ RANDBETWEEN sẽ được lấy ra ngẫu nhiên trong khoảng [bottom;top] <bao gồm cả bottom và top>

ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Trong thực tế, hàm RANDBETWEEN có vô vàn ứng dụng tùy thuộc vào nội dung công việc và ý tưởng từng người. Học Excel Online sẽ giới thiệu tới các bạn 2 ứng dụng cơ bản nhất của hàm RANDBETWEEN

Sử dụng RANDBETWEEN tạo dữ liệu mẫu

Trong một số trường hợp yêu cầu dữ liệu mẫu (các bài kiểm tra, các dữ liệu mật…) ta có thể thay đổi số liệu thông qua RANDBETWEEN:

Sử dụng RANDBETWEEN kết hợp các hàm để lấy giá trị ngẫu nhiên

Bạn có thể sử dụng RANDBETWEEN kết hợp các hàm như VLOOKUP, INDEX/MATCH… để lấy ra giá trị ngẫu nhiên.