Microsoft Excel (Bài 97): Hàm POWER, hàm tính lũy thừa trong Excel

Hàm POWER là một hàm tính lũy thừa với cơ số cho trước trong Excel. Bình thường, khi tính lũy thừa các bạn sẽ dùng “^”, nhưng nếu có nhiều phép tính, việc nhập từng công thức một sẽ rất mất thời gian. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn hàm POWER giúp tính lũy thừa nhanh chóng hơn.

Cú Pháp: POWER (number, power)

Trong đó:

  • Number: là số cơ sở, là một số thực bất kỳ.
  • Power: là số mũ mà bạn muốn nâng số cơ sở theo lũy thừa đó.

Ví dụ: Ta có bảng số liệu như sau:

Để tính lũy thừa, tại ô C2 các bạn nhập công thức: =Power(A2,B2) → Enter. Sau đó, các bạn sao chép kết quả cho những dòng còn lại.

Kết quả: