Microsoft Excel (Bài 93): Hàm NETWORKDAYS trong Excel

Hàm NETWORKDAYS trả vềtổng số ngày làm việc trừ ngày nghỉ Lễ và ngày cuối tuần. Nó là công cụ thường xuyên được sử dụng trong công việc tính lương cho nhân viên một tổ chức, doanh nghiệp.

Cú pháp: =NETWORKDAYS(start_day, end_day, [holidays]).

Trong đó:

  • start_day: Ngày bắt đầu.
  • end_day: Ngày kết thúc.
  • [holidays]: Những ngày nghỉ.

VÍ DỤ

1/ Sử dụng hàm =NETWORKDAYS(C4;D4), tính số ngày làm việc của nhân viên.

2/ Nếu nhân viên có 1 ngày nghỉ trong tháng, dùng công thức:=NETWORKDAYS(C5;D5;E5)

3/ Giả sử trong tháng có 2 ngày nghỉ Lễ thì số ngày làm việc của nhân viên được tính theo công thức: =NETWORKDAYS(C6;D6;A9:A10)