VBA Excel (Bài 37): Chèn ảnh vào Comment bằng VBA

Bạn đã bao giờ nghĩ đến chuyện chèn ảnh vào comment như thế này :

Nếu cảm thấy thú vị thì đoạn code nhỏ sau đây sẽ giúp bạn làm điều đó

Bạn chỉ việc chọn ô để insert comment=>Chạy marco=> sau đó chọn ảnh và ok .