Microsoft Excel (Bài 76): Hàm IF và cách sử dụng hàm IF trong Excel

Hàm If là một hàm điều kiện rất hay được sử dụng trong Excel. Vậy hàm If là gì và cách sử dụng như thế nào, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé!

Cú pháp của hàm If: If (Logic_test, value_if_true, value_if_false)

Trong đó:

  • Logic_test: là giá trị hay biểu thức logic (nhận 2 giá trị TRUE hoặc FALSE).
  • Value_if_true: là giá trị của hàm nếu biểu thức logic nhận giá trị TRUE.
  • Value_if_false: là giá trị của hàm nếu biểu thức logic nhận giá trị FALSE.

Chức năng: Hàm If cho ra một giá trị nếu điều kiện chỉ định trong hàm đúng và cho ra giá trị khác nếu điều kiện chỉ định trong hàm sai.

Ví dụ:

Hãy lập công thức cho cột Phụ cấp, biết rằng Phụ cấp được tính theo nguyên tắc sau:

Nếu là TP (trưởng phòng) thì Phụ cấp = 40%*Lương, còn lại là 30%*Lương

  • Bước 1: Tại ô E4 lập công thức sau: =If(C4=”TP”,40%*D4,30%*D4)
  • Bước 2: Sao chép công thức cho các dòng tiếp theo:
    • Cách 1: Dùng phím tắt Ctrl+D.
    • Cách 2: Di chuyển chuột đến góc dưới phía bên phải của ô E4, thấy chuột chuyển sang dấu + thì bấm chuột kéo xuống dưới.

Hàm If được sử dụng phổ biến và có tính ứng dụng cao do có thể lồng cùng các hàm khác trong Excel. Để có thể ứng dụng tốt Excel vào trong công việc, chúng ta cần nắm vững và sử dụng tốt được các hàm và các công cụ của Excel. Những hàm nâng cao giúp áp dụng tốt vào công việc như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH … Những công cụ thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table …