Microsoft Excel (Bài 55): Hàm PRODUCT – hàm nhân trong Excel

Hàm nhân cực kì cần thiết đối với những bạn thường xuyên phải xử lý, tính toán dữ liệu trong Excel. Với khối lượng dữ liệu lớn thì hàm PRODUCT luôn luôn xử lý nhanh chóng và khoa học.

Do đó, bài viết dưới đây, mình sẽ hướng dẫn cú pháp và cách dùng hàm PRODUCT để nhân dữ liệu trong Excel.

Hàm Product là hàm dùng để nhân trong Excel, hàm sẽ nhân tất cả các đối số được đưa vào và trả về tích của chúng.

Cú pháp: =PRODUCT(number1, [number2]…)

Trong đó:
  • number1, number2 : là các số cần nhân, có thể là số có thể là các ô trong Excel, tối đa 255 đối số.

Ví dụ:

1/ Chẳng hạn, muốn nhân dãy từ B3-B5 với 2 ta dùng công thức: =PRODUCT(B3:B5;2).

2/ Tính lương tháng cho nhân viên trong công ty dưới đây.

  • Sử dụng hàm PRODUCT với công thức: =PRODUCT(D3:E3), ta được kết quả: