Microsoft Excel (Bài 63): Hướng dẫn viết số la mã trong Excel bằng hàm ROMAN

Làm thế nào để viết số la mã trong Excel mà không cần nhập thủ công kí tự như “X”, “V”, “D”, “C”, “I”, “L”…? Trong bài viết dưới đây, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách làm nhanh gọn nhất.

HÀM ROMAN CHUYỂN SỐ ARAB THÀNH SỐ LA MÃ TRONG EXCEL

bảng số La Mã

Để nhanh chóng viết số La Mã mà không cần phải băn khoăn ghi nhớ hay tra cứu bảng, ta có thể sử dụng hàm ROMAN.

Hàm ROMAN sẽ chuyển đổi số Arab thành số La Mã ở dạng văn bản.

CÔNG THỨC

Hàm ROMAN có cú pháp như sau:

=ROMAN(số arab, form chuyển)

Trong đó:

Số Arab là số mà bạn muốn chuyển đổi

Form chuyển là kiểu chữ số La Mã muốn chuyển đổi, từ cổ điển cho đến giản thể. Form chuyển được quy định như sau:

0 – cổ điển

1, 2, 3 – ngắn gọn hơn

4 – giản thể

Lưu ý: Với số âm và số lớn hơn 3999, giá trị trả về là #VALUE!

VÍ DỤ

Để chuyển số 499 thành kiểu La Mã, ta sử dụng 1 trong những công thức như sau:

=ROMAN(499,0) => CDXCIX

=ROMAN(499,1) => LDVLIV

=ROMAN(499,2) => XDIV

=ROMAN(499,3) => VDIV

=ROMAN(499,4) => ID

Tương tự với các số khác có thể có nhiều hơn một cách đọc, ta sử dụng hàm ROMAN với những tham số khác nhau để có thể tìm ra.