VBA Excel (Bài 8): Cách chạy File Macro, chạy File VBA trong Excel

Nếu mở file Excel có chứa VBA ra (đuôi file thường là xlsm, xlsb, xls, xla, xlam …) mà chúng ta thấy không có thông báo gì, thì chúng ta cần kiểm tra Macro Security Settings trong Excel. Cách làm như sau:

 1. Trong giao diện Excel, vào thẻ File > Options
 2. Trong cửa sổ Excel Options, chọn Trust Center rồi click vào Trust Center Settings

  Chỉnh sửa trust center trong Excel

 3. Trong Trust Center, chọn Macro Settings và chọn như hình vẽ

  Thiết lập Macro Security Settings

 4. Khi bật 1 file Excel có macro hoặc code VBA lên, bạn sẽ được hỏi như sau. Bạn chỉ cần click Enable Content là được

  Enable Content

Đó là trường hợp với những file có macro hoặc code VBA sẵn. Với những đoạn code VBA thì bạn có thể làm như hướng dẫn sau:

 1. Trong file Excel của bạn, bấm phím tắt ALT + F11 để mở cửa sổ soạn thảo VBA.
 2. Bấm vào thẻ Insert > Module

  Tạo module mới

 3. Copy code VBA bạn tìm kiếm được vào module vừa mới tạo ra này

  Copy code vào module mới

 4. Qua những bước trên, thì các bạn có thể sử dụng được macro trong file Excel của bạn.