Kích hoạt JavaScript trong các trình duyệt

Tất cả các trình duyệt hiện đại đi kèm với hỗ trợ có sẵn cho JavaScript. Thường thì, bạn có thể cần thao tác để enable (kích hoạt) hoặc disable (vô hiệu hóa) hỗ trợ này. Chương này giải thích thủ tục để kích hoạt và vô hiệu hóa hỗ trợ JavaScript trong trình duyệt của bạn: Internet Explorer, Firefox, Chrome, và Opera.

JavaScript trong Internet Explorer

Dưới đây là các bước đơn giản để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa JavaScript trong IE:

Chọn Tools -> Internet Options từ menu.

Chọn Security tab từ hộp thoại đó.

Nhấp chuột chọn Custom Level.

Kéo bánh xe chuột tới khi bạn thấy Scripting option.

Chọn Enable ở dưới Active scripting.

Cuối cùng nhấn OK và thoát ra.

Để vô hiệu hóa hỗ trợ JavaScript trong IE của bạn, bạn cần chọn nút Disable ở dưới Active scripting.

JavaScript trong Firefox

Sau đây là các bước để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa JavaScript trong Firefox:

Mở một tab mới, soạn about: config trong thanh địa chỉ.

Sau đó bạn sẽ thấy một hộp thoại cảnh báo. Chọn I’ll be careful, I promise!

Sau đó bạn sẽ thấy danh sách configure options (các tùy chọn định cấu hình) trong trình duyệt.

Trong thanh tìm kiếm, soạn javascript.enabled.

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy tùy chọn để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa JavaScript bằng việc kích chuột phải trên giá trị tùy chọn đó, chọn toggle.

Nếu javascript.enabled là true, nó biến đổi thành false với việc nhấn toggle. Nếu javascript bị vô hiệu hóa, nó kích hoạt khi nhấn toggle.

JavaScript trong Chrome

Sau đây là các bước để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa JavaScript trong Chrome:

Nhấp chuột vào menu tại phía trên cùng bên phải của trình duyệt..

Chọn Settings.

Nhấp chuột chọn Show advanced settings ở cuối trang.

Dưới khu vực Privacy, nhấn nút Content settings.

Trong khu vực “JavaScript”, chọn “Do not allow any site to run JavaScript” hoặc “Allow all sites to run JavaScript (recommended)”.

JavaScript trong Opera

Dưới đây là các bước để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa JavaScript trong Opera:

Từ menu, bạn chọn Tools -> Preferences.

Chọn tùy chọn Advanced từ hộp thoại.

Chọn Content từ các mục được liệt kê.

Chọn Enable JavaScript checkbox.

Cuối cùng nhấn Ok và thoát ra.

Để vô hiệu hóa JavaScript trong Opera, bạn không nên chọn Enable JavaScript checkbox.

Cảnh báo về các trình duyệt Non-JavaScript

Nếu bạn phải thực hiện cái gì đó quan trọng sử dụng JavaScript, thì khi đó bạn có thể hiển thị một thông báo cảnh báo tới người dùng bởi sử dụng các thẻ <noscript>.

Bạn có thể thêm một khối noscript trực tiếp sau khối script như sau:

<html> <body> <script language="javascript" type="text/javascript"> <!-- document.write("Hello World!") //--> </script> <noscript> Sorry...JavaScript is needed to go ahead. </noscript> </body> </html>

Bây giờ, nếu trình duyệt của người dùng không hỗ trợ JavaScript hoặc JavaScript không được kích hoạt, thì thông báo từ </noscript> sẽ được hiển thị trên màn hình.