Làm việc với Rockmongo

Rockmongo là một công cụ quản lý MongoDB. Sử dụng nó, bạn có thể quản lý Server, Database, Collection, Document, Index,… của bạn. Nó cung cấp một cách rất thân thiện cho người dùng để đọc, ghi và tạo các Document. Rockmongo là khá giống với PHPMyAdmin tool cho PHP và MySQL.

Tải Rockmongo

Bạn có thể tải phiên bản mới nhất của Rockmongo từ: Tải Rockmongo.

Cài đặt Rockmongo:

Sau khi đã tải về, bạn có thể unzip trong thư mục Server root và thay tên cho nó là rockmongo. Mở bất kỳ trình duyệt web nào và truy cập trang index.php từ thư mục rockmongo đó. Nhập admin/admin là username/password tương ứng.

Làm việc với Rockmongo

Tiếp theo chúng ta sẽ theo dõi các hoạt động cơ bản mà bạn có thể thực hiện với Rockmongo.

Tạo Database mới

Để tạo một Database mới, nhấn vào Databases tab. Nhấn chuột vào Create New Database. Tiếp theo, bạn cung cấp tên của Database mới đó và nhấn Create. Bạn sẽ thấy một cơ sở dữ liệu mới đã được thêm vào ô bên trái.

Tạo Collection mới

Để tạo một Collection mới bên trong một Database, bạn nhấn chuột vào Database đó từ bên ô bên trái. Nhấn New Collection ở trên cùng. Cung cấp một tên của Collection đó. Đừng lo lắng về các trường Is Capped, Size và Max. Nhấn Create. Một Collection mới sẽ được tạo và bạn sẽ thấy nó trong ô bên trái.

Tạo Document mới

Để tạo một Document mới, nhấn vào Collection mà bạn muốn bổ sung thêm Document. Khi bạn nhấn chuột vào Collection đó, bạn sẽ thấy tất cả Document được liệt kê bên trong Collection đó. Để tạo một Document mới, nhấn Insert ở trên cùng. Bạn có thể nhập dữ liệu của Document hoặc trong định dạng JSON hoặc định dạng mảng và sau đó nhấn Save.

Nhập/Xuất dữ liệu

Để nhập/xuất dữ liệu của bất kỳ Collection nào, bạn nhấn chuột vào Colleciton đó và sau đó nhấn vào Export/Import ở trên cùng. Theo các chỉ dẫn để xuất dữ liệu trong định dạng zip và sau đó nhập dữ liệu từ cùng zip file.