Công ty HKT Soft và Vcomms phối hợp xây dựng website Mobifone Glogbar

Hôm nay, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Công ty HKT Soft và Trung tâm Truyền thông Vcomms – Chi nhánh Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT-VinaPhone đã thống nhất ký hợp đồng phối hợp xây dựng website Mobifone Glogbar cho Công ty Cổ phần Công nghệ Mobifone Toàn cầu. Cụ thể như sau:

  1. Lập trình mã HTML.
  2. Dựng hệ thống (Ghép code).
  3. Tối ưu hoá cấu trúc website.
  4. Chuyển giao công nghệ.

Nội dung công việc đã được hai bên nghiệm thu thành công vào tháng 12 năm 2019.