HKT Soft nhận gói thầu xây dựng các website VNPT Core Wifi, Wifi marketing từ Vcomms

Ngày 09 tháng 7 năm 2019, Công ty HKT Soft nhận cung cấp gói thầu “Phối hợp xây dựng các website VNPT Core Wifi, Wifi marketing, Landing page quay số dự thưởng, Portal bán hàng SMEs” của Trung tâm Truyền thông Vcomms – Chi nhánh Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT-VinaPhone.

Nội dung công việc đã được hai bên nghiệm thu thành công vào tháng 12 năm 2019.