Dịch vụ tạo báo cáo trong MS SQL Server

MS SQL Server có dịch vụ tạo các báo cáo rất hữu ích cho doanh nghiệp.

Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo thường được dùng cho 2 mục đích – Company Internal Operations và Company External Operations (tạm dịch là nội bộ và bên ngoài).

Dịch vụ báo cáo

Đây là dịch vụ tạo các loại báo cáo. Dưới đây là 3 yêu cầu cần thiết để tạo bất kì loại báo cáo nào.

  • Business Process
  • Layout
  • Query/Procedure/View

BIDS (Business Intelligence Studio cho đến bản 2008 R2) và SSDT (SQL Server Data Tools từ năm 2012) là môi trường để tạo báo cáo.

Dưới đây là các bước để mở BIDS/SSDT.

Bước 1 – Mở BIDS/SSDT tùy theo bản MS SQL Server bạn dùng. Màn hình dưới đây sẽ hiện ra. Trong ví dụ này là SSDT.


Mở môi trường SSDT trong MS SQL Server để tạo báo cáo

Bước 2 – Đi tới File ở góc trái, chọn New và chọn Project. Màn hình dưới đây sẽ hiện ra.


Tạo dự án mới

Bước 3 – Chọn dịch vụ báo cáo tại mục Business Intelligence ở góc trái như trong hình dưới đây.


Danh sách các dịch vụ báo cáo

Bước 4 – Tại màn hình trên, chọn Report Server Project Wizard (thực hiện các bước theo WIzard có sẵn) hoặc Report Server Project (chọn các thiết lập tùy biến) theo yêu cầu của bạn để tạo báo cáo.