Cài đặt môi trường C#

Trong chương này, chúng tôi sẽ giới thiệu các công cụ cần thiết để cài đặt môi trường C#. Chúng tôi đã đề cập rằng C# là một phần của .Net Framework và được sử dụng để viết các ứng dụng .Net. Vì thế, trước khi thảo luận về các công cụ có sẵn để chạy một chương trình C#, bạn nên hiểu cách C# liên quan tới .Net Framework.

Giới thiệu .Net Framework

.Net Framework là một nền tảng mang tính cách mạng giúp bạn viết các kiểu ứng dụng sau:

 • Windows application
 • Web application
 • Dịch vụ Web

Các ứng dụng .Net Framework là các ứng dụng đa nền tảng. Nền tảng đã được thiết kế theo cách như vậy có thể được sử dụng từ bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào: C#, C++, Visual Basic, Jscript, COBOL, …. Tất cả các ngôn ngữ này có thể truy cập tới nền tảng này cũng như giao tiếp với nhau.

.Net Framework gồm một thư viện code khổng lồ được sử dụng bởi các ngôn ngữ client như C#. Dưới đây là một số thành phần của .Net Framework.

 • Common Language Runtime (CLR)
 • .Net Framework Class Library
 • Common Language Specification
 • Common Type System
 • Metadata và Assembly
 • Windows Form
 • ASP.Net và ASP.Net AJAX
 • ADO.Net
 • Windows Workflow Foundation (WF)
 • Windows Presentation Foundation
 • Windows Communication Foundation (WCF)
 • LINQ

Integrated Development Environment (IDE) cho C#

Microsoft cung cấp các công cụ phát triển sau cho lập trình C#:

 • Visual Studio 2010 (VS)
 • Visual C# 2010 Express (VCE)
 • Visual Web Developer

Hai công cụ sau là có sẵn và miễn phí tại Website chính thức của Microsoft. Sử dụng các tool này, bạn có thể viết tất cả các loại chương trình C# từ các ứng dụng dòng lệnh đơn giản tới các ứng dụng phức tạp hơn. Bạn cũng có thể viết các tệp source code của C# bởi sử dụng một Text Editor cơ bản, như Notepad, và biên dịch code đó vào trong Assembly bởi sử dụng Command-line Compiler, mà là một phần của .Net Framework.

Trong loạt bài này, chúng tôi sử dụng Visual C# 2010 Express và bạn có thể tải nó từ: Microsoft Visual Studio. Nó được cài đặt tự động trên máy tính của bạn.

Viết chương trình C# trên Linux hoặc Mac OS

Mặc dù .Net Framework chạy trên Hệ điều hành Windows, nhưng cũng có một số phiên bản thay thế làm việc trên các Hệ điều hành khác. Mono là một phiên bản mã nguồn mở của .Net Framework mà gồm một C# compiler và chạy trên một số Hệ điều hành, gồm Linux và Mac OS. Bạn có thể truy cập: Go Mono.

Mục đích của Mono không chỉ để chạy trên các ứng dụng .Net trên Microsoft, mà còn đem lại công cụ phát triển cho các lập trình viên Linux. Mono có thể chạy trên nhiều Hệ điều hành khác nhau, như Android, BSD, iOS, Linux, OS X, Windows, Solaris, và UNIX.