Con người sáng tạo khi vui, tập trung khi buồn

Các nhà nghiên cứu Canada khẳng định, người có tâm trạng vui sẽ sáng tạo tốt nhưng lại giảm tập trung. Còn người đang buồn bực lại tỏ ra chăm chú và đạt hiệu quả hơn trong các công việc đòi hỏi tính chính xác.

Những thay đổi tính khí ảnh hưởng đến cách mỗi người ghi nhận các thông tin bên ngoài.

Theo tiến sĩ Adam Anderson thuộc Đại học Toronto, người có tâm trạng vui vẻ có khuynh hướng mở rộng “bộ lọc thông tin” và có trực giác tốt hơn.

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi hành vi của 24 tình nguyện viên đối diện với hai loại công việc khác nhau: việc thứ nhất có tính sáng tạo đòi hỏi sự tập trung ở mức độ cao và việc thứ hai liên quan đến thị giác, bắt buộc không được chú ý đến mọi thông tin có thể gây lơ đễnh.

Khi nhiệm vụ đòi hỏi sự liên kết giữa các từ, người mang tâm trạng vui đã tỏ ra làm việc hiệu quả hơn, nhưng họ lại gặp khó khăn trong việc tập trung ở thử nghiệm về thị giác.

Tâm trạng vui giúp tiếp thu tốt các thông tin bên ngoài, trong khi tâm trạng buồn khiến việc tiếp nhận khó khăn hơn.

Các nhà nghiên cứu đã dùng những bản nhạc của Bach và Prokofiev để tạo nên tâm trạng. Ngoài ra, để người tham gia bị phân tâm, họ đọc thêm những thống kê về Canada.