Giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ lập trình C++

C++ (C Plus Plus, đọc là “xi-plus-plus”, IPA: /siː pləs pləs/) là một loại ngôn ngữ lập trình bậc trung (middle-level). Đây là ngôn ngữ lập trình đa năng được tạo ra bởi Bjarne Stroustrup như một phần mở rộng của ngôn ngữ lập trình C, hoặc “C với các lớp Class”, Ngôn ngữ đã được mở rộng đáng kể theo thời gian và C ++ hiện đại có các tính năng: lập trình tổng quát, lập trình hướng đối tượng, lập trình thủ tục, ngôn ngữ đa mẫu hình tự do có kiểu tĩnh, dữ liệu trừu tượng, và lập trình đa hình, ngoài ra còn có thêm các tính năng, công cụ để thao tác với bộ nhớ cấp thấp. Từ thập niên 1990, C++ đã trở thành một trong những ngôn ngữ thương mại ưa thích và phổ biến của lập trình viên.

Giới thiệu

C++ được thiết kế hướng tới lập trình hệ thống máy tính và phần mềm nhúng trên các mạch vi xử lý, bao gồm cả hệ thống có tài nguyên hạn chế và tài nguyên khổng lồ, với ưu điểm vượt trội về hiệu suất, hiệu quả và tính linh hoạt cao.[6] C ++ có thể tìm thấy ở mọi nơi, với những điểm mạnh là cơ sở hạ tầng phần mềm và các ứng dụng bị hạn chế tài nguyên. bao gồm: phần mềm ứng dụng máy tính cá nhân, trò chơi điện tử, các hệ thống máy chủ (ví dụ: phần mềm thương mại điện tử, cỗ máy tìm kiếm trên web hoặc máy chủ SQL) và các ứng dụng ưu tiên về hiệu suất (ví dụ: tổng đài thông tin liên lạc hoặc thiết bị thăm dò không gian).[7] C++ hầu hết được thực thi dưới dạng là một ngôn ngữ biên dịch, có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau như Windows, Mac OS, Linux, Ubuntu và các phiên bản Unix. Nhiều nhà cung cấp cung cấp các trình biên dịch C ++, bao gồm Tổ chức Phần mềm Tự do, Microsoft, Intel và IBM.

C ++ được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) chuẩn hóa, với phiên bản tiêu chuẩn mới nhất được ISO phê chuẩn và công bố vào tháng 12 năm 2017 là ISO / IEC 14882: 2017 (được gọi một cách không chính thức là C ++ 17).[8] Ngôn ngữ lập trình C ++ ban đầu được chuẩn hóa vào năm 1998 là ISO / IEC 14882: 1998, sau đó được sửa đổi theo tiêu chuẩn C ++ 03, C ++ 11 và C ++ 14. Tiêu chuẩn C ++ 17 hiện tại thay thế các tính năng mới này và một thư viện tiêu chuẩn mở rộng. Trước khi tiêu chuẩn hóa ban đầu vào năm 1998, C ++ được phát triển bởi Bjarne Stroustrup tại Bell Labs từ năm 1979, như một phần mở rộng của ngôn ngữ C khi ông muốn một ngôn ngữ hiệu quả và linh hoạt tương tự như C, cũng cung cấp các tính năng cấp cao cho tổ chức chương trình.[9] C ++ 20 là tiêu chuẩn được lên kế hoạch tiếp theo sau đó, phù hợp với chuỗi hiện tại của một phiên bản mới cứ sau ba năm.[10]

Nhiều ngôn ngữ lập trình khác được phát triển dựa trên nền tảng C++, bao gồm C#, D, Java và các phiên bản mới hơn của C.

Lập trình hướng đối tượng (OOPs)

C++ hỗ trợ lập trình hướng đối tượng, bốn tính chất chính của lập trình hướng đối tượng được sử dụng trong C++ là:

 1. Kế thừa.
 2. Đa hình.
 3. Đóng gói.
 4. Trừu tượng.

Thư viện Chuẩn

Chuẩn lập trình C++ được chia thành ba phần quan trọng:

 • Thư viện core bao gồm các kiểu dữ liệu, các biến và các chuỗi, vv.
 • Thư viện tiêu chuẩn bao gồm tập hợp các chức năng thao tác các chuỗi, tệp, v.v.
 • Thư viện mâu tiêu chuẩn (Standard Template Library) bao gồm tập hợp các phương thức thao tác cấu trúc dữ liệu.

Sử dụng C++

Với sự trợ giúp của ngôn ngữ lập trình C++, chúng ta có thể phát triển các loại ứng dụng bảo mật và mạnh mẽ khác nhau:

 • Ứng dụng Windows.
 • Ứng dụng Client-Server.
 • Trình điều khiển thiết bị (driver).
 • Phần mềm nhúng vv.