Maison Lotus: cửa hàng chăn ga gối đệm thương hiệu Việt tại Pháp

Công ty Maison Lotus vừa chính thức khai trương cửa hàng chăn ga gối đệm thương hiệu Việt sử dụng phần mềm bán hàng HKT Smarket tại số 80 Rue des Cordeliers, 13100, Aix-en-Provence, CH Pháp.