Seminar CNTT ngày 04/02/2012

Để tổng kết lại những gì đã làm được và triển khai công việc trong tuần tiếp theo với đúng tiến độ của dự án, như thường lệ, sáng thứ 7, ngày 04/02/2012 vừa qua, tại Công ty Cổ phần Quản trị HKT lại diễn ra buổi seminar. Tham dự buổi seminar có ông Phan Thanh Tú – Đại diện cho Ban lãnh đạo Công ty , ông Lê Quốc Thái – Trưởng dự án và các lập trình viên dự án.
Diễn biến buổi họp theo trình tự cụ thể như sau:
1.      Báo cáo nhiệm vụ, tiến độ công việc của từng người trong 1 tuần làm việc kèm theo bản yêu cầu công việc mà anh Tú đã giao.
2.      Báo cáo phần khó khăn, tồn tại mà từng người vướng mắc trong quá trình làm việc.
3.      Lê Xuân Bách thuyết trình về giải pháp tạo khóa cài đặt phần mềm của Công ty:
a. Yêu cầu thực tế về khóa cài đặt mà Công ty đưa ra
b. Giải pháp: Thiết kế thuật toán
c. Triển khai.
4.     Ông Lê Quốc Thái trình bày về phương pháp Strategy Pattern:
a. Phân tích những mô hình trước đây đã áp dụng cho việc xử lý phân nhánh
b. Đưa giải pháp mới dựa trên Strategy Pattern
c. Áp dụng cho từng công việc cụ thể của dự án.
Với sự tham gia nghiêm túc của các thành viên, buổi seminar đã kết thúc thành công và đạt được những kết quả như mong đợi. Các thành viên đã nắm được tiến độ và nhiệm vụ của mình trong tuần tiếp theo.