Tạo website nhanh chóng với HTML5 Boilerplate

Khi xây dựng trang web mới, bạn cần trang web đó tương thích với HTML5 nhưng không muốn dành thời gian để tìm hiểu những kiến thức phức tạp về HTML5 từ đầu, bạn có thể sử dụng mẫu HTML5 Boilerplate. Đây là mẫu front-end đơn giản để tạo một trang web HTML5 chỉ trong vài phút. Nhưng nó cũng đủ mạnh để bạn có thể sử dụng nó làm nền tảng cho một trang web phức tạp, đầy đủ tính năng. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng HTML5 Boilerplate và một số tài nguyên để phát triển mẫu này.

Xem thêm: 12 mẫu HTML5 tuyệt đẹp các nhà thiết kế web không nên bỏ qua

Mẫu HTML5 Boilerplate

Khi tải mẫu từ HTML5boilerplate.com, bạn sẽ nhận được một số thư mục và file. Dưới đây là nội dung của file ZIP:

css
---main.css
---normalize.css
doc
img
js
---main.js
---plugins.js
---vendor
   ---jquery.min.js
   ---modernizr.min.js
.editorconfig
.htaccess
404.html
browserconfig.xml
favicon.ico
humans.txt
icon.png
index.html
robots.txt
site.webmanifest
tile.png
tile-wide.png

Chúng ta không xem xét tất cả các yếu tố trong mẫu, chỉ đi vào những điều cơ bản. Để đảm bảo bạn có tài nguyên sử dụng tất các các file, chúng ta sẽ bắt đầu với các tài liệu trợ giúp.

Tài liệu trợ giúp HTML5 Boilerplate

Boilerplate có một bộ sưu tập các tài liệu trợ giúp được lưu trữ trong GitHub. Đây là nơi trợ giúp khi bạn có thắc mắc về kỹ thuật hoặc về một thiết kế nào đó.

Hầu hết mọi thứ trong tài liệu có trong thư mục doc của mẫu. Bạn sẽ thấy một số file Markdown (.md), đây là hướng dẫn giúp bạn tìm ra cách xây dựng trang Boilerplate.

Nếu muốn đọc mọi thứ, hãy bắt đầu với TOC.md và sau đó là các liên kết đến các file Markdown. Nếu muốn trợ giúp về một vấn đề cụ thể, hãy tìm file có vẻ liên quan và nên bắt đầu với usage.md

Bắt đầu với CSS của HTML5 Boilerplate

Mẫu HTML5 Boilerplate đi kèm với hai file CSS: main.css và normalize.css. File thứ hai, normalize.css, giúp các trình duyệt khác nhau hiển thị các phần tử theo một cách nhất quán. Để hiểu thêm về cách nó hoạt động, hãy xem dự án normalize.css tại GitHub.

Trong khi đó, main.css được dùng để đặt code định dạng trang web với CSS. CSS tiêu chuẩn đi kèm với mẫu này là kết quả nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà phát triển và cộng đồng HTML5 Boilerplate. Nó có thể được đọc và hiển thị trong các trình duyệt khác nhau.

Nếu muốn thêm CSS của riêng mình, bạn có thể thêm nó vào phần Author’s Custom Styles. Ví dụ dưới đây sẽ thêm một chút kiểu dáng liên kết cho trang.

Ngoài ra còn có một số class trợ giúp hữu ích trong CSS cơ bản. Một số class ẩn mục từ trình duyệt tiêu chuẩn và trình đọc màn hình. Trong main.css, bạn sẽ tìm thấy hỗ trợ cho thiết kế có độ phản hồi cao và cài đặt in hữu ích. Tất cả các mục được giải thích rõ ràng bằng các nhận xét trong CSS:

Nói chung, bạn có thể bắt đầu với CSS cơ sở.

Thêm HTML của riêng bạn vào mẫu

Boilerplate bao gồm hai file HTML: 404.html và index.html.

Trang chỉ mục được dùng để tạo trang chủ (hoặc trang duy nhất cho trang web một trang đơn giản). Nếu mở trang chỉ mục trong trình duyệt, bạn sẽ thấy một dòng văn bản duy nhất. Nhưng nhìn vào HTML, bạn sẽ thấy nhiều thứ ẩn trong code. Điều bạn thực sự cần quan tâm là code Google Analytics (tìm văn bản UA-XXXXX-Y và thay thế bằng code theo dõi của bạn).

Phần còn lại của HTML trên trang chỉ mục bao gồm thông tin ứng dụng web, thông báo cho trình duyệt cũ và các JavaScript hữu ích. Khi bắt đầu, bạn không nên đụng vào bất cứ mục nào trong số chúng.

Để tạo trang của bạn, chèn HTML của bạn giữa các thẻ <body> trong file. Dưới đây là một số thông tin cơ bản để giới thiệu về bản thân:

Để tạo thêm nhiều trang, bạn sao chép file này và đổi tên chúng để không phải sao chép và dán tất cả các HTML trên, sau đó thêm nội dung của bạn. Nếu muốn tùy chỉnh trang 404, chỉ cần chỉnh sửa file HTML.

Thêm Favicon (và các biểu tượng khác)

Nếu muốn sử dụng favicon của bạn, hãy thay thế file favicon.ico. Nếu chưa có favicon, bạn cần tạo một biểu tượng. Bạn có thể sử dụng công cụ tạo favicon trực tuyến hoặc tự thiết kế, nhưng phải đảm bảo nó có kích thước 16 x 16 pixel và kiểu file là .ico.

Bạn có thể nhận thấy rằng có ba hình ảnh khác trong thư mục gốc của trang web của bạn: icon.png, tile.png và tile-wide.png. Những cái này là gì?

  • icon.png được sử dụng cho các biểu tượng cảm ứng của Apple. Nếu bạn xây dựng một ứng dụng web, biểu tượng này sẽ được sử dụng khi người dùng iPhone hoặc iPad thêm ứng dụng vào màn hình chính của họ.
  • tile.png và tile-wide.png dành cho chức năng “pin” của Windows và sẽ hiển thị trong Windows 10.

Thêm chức năng khác

Sau khi đã thêm HTML và favicon (cũng như các CSS), trang web của bạn đã sẵn sàng để xuất bản. Bạn chỉ cần tải nó lên server và hoàn tất.

Đây là trang web ví dụ:

Như bạn có thể thấy, chỉ một vài dòng văn bản đã tạo ra một trang web đầy đủ chức năng. Nó không có nhiều thứ nhưng chỉ mất có vài phút để tạo ra một trang web như vậy. Và nó có khả năng mở rộng cao với HTML5, đây chính là sức mạnh của mẫu Boilerplate.

Chúc bạn thực hiện thành công!