Bài 38bis: Thay đổi hoặc bỏ cách xóa Trash tự động trong WordPress

Trong WordPress, khi xóa một bài đăng hoặc bình luận, nó sẽ đi vào thùng rác. Theo mặc định, các bài đăng và bình luận bị bỏ lại vẫn còn trong cơ sở dữ liệu của bạn trong 30 ngày, cho bạn đủ thời gian để khôi phục chúng nếu cần. Sau 30 ngày, WordPress sẽ tự động xóa tất cả nội dung rác vĩnh viễn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách giới hạn hoặc vô hiệu hóa xóa thùng rác tự động của WordPress.

Thùng rác trong WordPress?

Khi bạn xóa một bài viết, trang, hoặc một bình luận trong WordPress, nó được đánh dấu là trash.

Bạn có thể xem các bài đăng hoặc bình luận rác bằng cách nhấp vào liên kết Trash khi xem bài đăng, trang hoặc nhận xét.

Theo mặc định, các mục này sẽ vẫn ở đó trong 30 ngày. Sau đó, WordPress sẽ tự động xóa chúng vĩnh viễn.

Bạn có thể thay đổi tác vụ này bằng cách vào trash và xóa các mục theo cách thủ công bằng cách nhấp vào liên kết delete permanently.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không muốn WordPress xóa các mục trong thùng rác? Hoặc có thể bạn muốn WordPress tự động xóa các mục sớm hơn hoặc muộn hơn 30 ngày.

Hãy xem cách giới hạn hoặc vô hiệu hóa tính năng xóa tự động thùng rác của WordPress ở dưới đây.

Vô hiệu hóa tự động xóa thùng rác trong WordPress

Bạn có muốn ngăn WordPress tự động xóa các mục trong thùng rác không? Để thực hiện bạn thêm đoạn mã sau vào cuối tệp functions.php của giao diện WordPress hiện tại.

function wp_remove_schedule_delete() {
    remove_action( 'wp_scheduled_delete', 'wp_scheduled_delete' );
}
add_action( 'init', 'wp_remove_schedule_delete' );

Mã này sẽ loại bỏ hành động xóa các mục rác khi hết thời gian. Bây giờ khi bạn xóa đi một bài viết, nó sẽ vẫn ở trong thùng rác cho đến khi bạn vào thùng rác và tự xóa nó đi.

Thay đổi thời gian thùng rác sẽ tự động xóa

Như chúng tôi đã đề cập trước đó, WordPress sẽ tự động dọn rác sau 30 ngày. Bạn có thể thay đổi điều này thành bất kỳ số ngày bạn muốn.

Hãy thêm dòng sau vào file wp-config.php, trước dòng ‘That’s all, stop editing! Happy blogging.’

define('EMPTY_TRASH_DAYS', 7);

Dòng này thay đổi lịch trình xóa rác thành 7 ngày. Bạn có thể thay đổi 7 thành bất kỳ số ngày nào bạn muốn.

Vô hiệu hóa tính năng thùng rác trong WordPress

Chúng tôi không khuyên bạn nên vô hiệu hóa chức năng rác trong WordPress. Đây là một tính năng tuyệt vời có ích khi bạn vô tình xóa một bài đăng, trang hoặc bình luận.

Tuy nhiên, nếu bạn thực sự cảm thấy rằng bạn không cần chức năng này, và bạn muốn xóa mọi thứ vĩnh viễn, thì thêm đoạn mã sau vào file wp-config.php

define('EMPTY_TRASH_DAYS', 0);

Thêm dòng này sẽ vô hiệu hóa hoàn toàn tính năng thùng rác của WordPress. Trên các bài đăng và trang của bạn, các loại bài đăng tùy chỉnh và trang bình luận, bạn sẽ thấy liên kết ‘Delete Permanently’ thay vì ‘Trash’.

Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn tìm hiểu cách hạn chế hoặc vô hiệu hóa tính năng thùng rác tự động trong WordPress.