Bài 28: Thêm/chèn tài liệu (documents) vào bài viết trong WordPress

WordPress cho phép bạn tải và chèn hầu hết các loại tệp tài liệu, chẳng hạn như file PDF, Microsoft Office, Apple iWork… vào bài viết.

Đây là một phương pháp vô cùng đơn giản và bạn cũng không cần cài đặt bất kỳ plugin nào. Trước tiên, bạn cần chỉnh sửa bài viết hoặc trang mà bạn muốn chèn file tài liệu. Trên màn hình Chỉnh sửa bài viết, bạn cần đặt trỏ chuột vào vị trí cần chèn file tài liệu, sau đó, click vào nút ‘Add Media‘.

Bạn tải tải file Tài liệu lên bằng tab ‘Tải file’ hoặc chọn file Tài liệu có sẵn từ tab  ‘Media’.

Trong cột bên tay phải, bạn có thể thêm tiêu đề, chú thích và mô tả cho file của bạn.

Bạn cũng có thể chọn cách bạn muốn file của bạn được liên kết. Theo mặc định, WordPress sẽ tạo một link đến file Tài liệu của bạn. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thay đổi thành trang đính kèm để hiển thị bản xem trước hình thu nhỏ trang đầu tiên của file Tài liệu.

Sau đó, bạn click vào nút  “Chèn vào bài viết”. WordPress sẽ chèn file Tài liệu vào bài viết của bạn.

Lúc này, tệp Tài liệu sẽ hiển thị lên bài viết bằng tên file, là dạng văn bản liên kết có chữ màu xanh và gạch chân. Khi khách truy cập Click vào văn bản liên kết thì sẽ download file tài liệu về máy của họ.