Bài 6: Cách trỏ tên miền domain bên ngoài tới hosting bằng DNS (ví dụ domain google đến host IONOS)

Bài này sẽ hướng dẫn bạn trỏ tên miền mua nới khác tới hosting. Nếu vẫn chưa hiểu tên miền là gì, bạn có thể đọc thêm bài viết này để nắm được các khái niệm cơ bản trước khi bắt đầu trỏ tên miền bên ngoài.

Nếu bạn đã có tên miền từ nhà đăng ký khác (ví dụ mua tên miền tại Google bằng gmail) và muốn trỏ tên miền tới hosting đã mua (ví dụ host IONOS), bạn cần trỏ domain tới host rồi mới có thể cài đặt website. Thông thường tên miền mua tại các host khác nhau sẽ có nameservers hay DNS khác nhau. Hãy đăng nhập vào trang quản trị tên miền của bạn, tìm tới mục Nameserver hoặc DNS và chỉnh thông số này như video hướng dẫn trên đây.