Bài 45: Thêm sản phẩm bên ngoài / liên kết trong WooCommerce

Sản phẩm bên ngoài / liên kết là những sản phẩm được đăng trên website của bạn nhưng nó được bán bởi một trang khác. Loại sản phẩm này phù hợp với những bạn làm affiliate, tức là bán hàng tiếp thị liên kết.

Quá trình thêm một sản phẩm liên kết cũng giống như thêm bất kỳ một sản phẩm nào khác. Di chuột đến menu “Sản phẩm” => “Thêm mới”.

Nhập tên, mô tả và các trường bắt buộc khác. Trong hộp “Dữ liệu sản phẩm”, Click chọn “Sản phẩm bên ngoài / liên kết”.

Khi bạn chọn tùy chọn này, hai trường bổ sung sẽ được thêm vào tab Chung. Cụ thể:

  • URL sản phẩm: Tại đây, bạn có thể nhập URL sản phẩm của một trang web khác.
  • Nội dung nút bấm: sẽ giúp bạn thay đổi nội dung của nút mua hàng theo từ bạn gõ vào.

Các thông tin khác bạn thêm như một sản phẩm thông thường.

Sau khi nhập các thông tin, bạn Click nút “Đăng” để đăng sản phẩm lên website.