Bài 44: Thêm sản phẩm nhóm trong WooCommerce

Sản phẩm nhóm là những sản phẩm được bán chung trong một nhóm hay còn gọi là Set. Chẳng hạn như Set đồ em bé, hoặc Nhóm hàng phòng khách,… Để thêm sản phẩm dạng này, sau khi điền tên sản phẩm nhóm và nội dung mô tả, ở phần Dữ liệu sản phẩm bạn lựa chọn Sản phẩm nhóm. Một số tính năng sẽ biến mất, trong đó có giá sản phẩm.

Đầu tiên, ở tab “Kiểm kê kho hàng” bạn điền Mã sản phẩm cho nhóm này.

Tiếp theo là tab “Các sản phẩm được kết nối”, bạn lựa chọn Các sản phẩm theo nhóm. Bằng cách gõ vài từ tên sản phẩm (sản phẩm cần phải được tạo sẵn trước đó), nó sẽ hiện ra tên sản phẩm tương ứng cho bạn click chọn.

Chẳng hạn ở đây mình thêm 2 sản phẩm cho nhóm này.

Sau đó, bạn thêm các thông tin khác như mô tả ngắn, danh mục sản phẩm, ảnh đại diện,… và nhấn nút “Đăng” để đăng nhóm sản phẩm này.

Bây giờ khi xem Nhóm sản phẩm này ngoài trang chủ, bạn sẽ thấy các sản phẩm nằm trong nhóm được liệt kê.