Hướng dẫn CTV biên soạn các dự án HKT

Để đảm bảo chất lượng bài viết, chúng tôi cần các cộng tác viên (CTV) biên soạn theo đúng yêu cầu từ sử dụng tài liệu đến nội dung ý, logic, cách thức diễn đạt và cả hình thức trình bày bài viết (không phải theo ý CTV). Cụ thể:

1. Cách thức biên soạn

Không copy nguyên câu, đoạn văn trên web hay bất kể tài liệu tiếng việt nào khác kể cả các tài liệu gửi kèm; nếu phát hiện sẽ hủy và không thanh toán toàn bộ dự án.

Vào đề trực tiếp thẳng vấn đề chính, đặc biệt mở đầu bài, mở đầu các mục …; không viết xa gần dẫn rồi mới vào nội dung chính được yêu cầu viết.

Biên soạn các đoạn văn theo văn diễn dịch: câu đầu đoạn là câu chủ đề (key phase), mang ý nghĩa khái quát, nêu trực tiếp hay khẳng định vấn đế chính, các câu còn lại triển khai cụ thể ý của câu chủ đề, bổ sung, làm rõ cho câu chủ đề. Các câu triển khai được thực hiện bằng các thao tác giải thích, chứng minh, phân tích, bình luận, có thể kèm theo nhận xét, đánh giá và bộc lộ cảm nhận của người viết.

Cách làm: CTV phải xem hết các tài liệu được yêu cầu, rồi lọc lấy các ý phù hợp với chủ đề cần viết, sau đó tự tổ chức ý/đoạn trước sau cho logic và biên soạn lại theo văn phong tiếng việt (không yêu cầu tự suy diễn ra các ý khác; không yêu cầu dịch các tài liệu tiếng anh). Ví dụ: xem TL1 lấy Y1, Y2 là các key phases thường ở đầu các đoạn văn; xem TL2 lấy Y3, Y4, Y5 ….; rồi tổ chức viết cho logic, ví dụ như:

  • Đoạn 1 về Y3, … diễn giải theo đoạn ở TL2 …
  • Đoạn 2 về Y1 và Y4 trộn thành 1 câu key phase…. diễn giải theo đoạn ở TL1 trộn với đoạn ở TL2 (hoặc có thể chỉ dùng TL1 hoặc TL2) …
  • Đoạn 3 về Y5 và Y2 … trộn thành 1 câu key phase…. diễn giải theo đoạn ở TL1 trộn với đoạn ở TL2 (hoặc có thể chỉ dùng TL1 hoặc TL2) …
  • ……

Tổ chức logic ý giữa các ý hay đoạn văn; các đoạn văn phải sát với chủ đề cần viết, không viết lan man cho đủ số trang.

Viết đúng – đủ số trang yêu cầu. Nếu nhiều ý, dài hơn yêu cầu thì cần chọn lọc lấy ý hay nhất và giảm thiểu diễn giải trong các đoạn văn; ngược lại, nếu thiếu trang thì cần tìm thêm ý/đoạn và diễn giải dài thêm các đoạn văn.

2. Sử dụng tài liệu tham khảo

CTV chỉ sử dụng những tài liệu (TL) được gửi kèm để biên soạn các bài viết, không cần tìm thêm các tài liệu khác để đưa vào bài (ngoài trừ tìm tự đọc thêm để hiểu về chủ đề cần viết, tuy nhiên cũng hạn chế).

Mục đích nhằm hạn chế CTV mất thời gian tìm kiếm tài liệu, cũng như đảm bảo các tài liệu tham khảo đúng nội dung cần biên soạn. Các chủ đề bài viết ở nhiều lĩnh vực kinh tế – quản trị khác nhau, nên rất khó và mất thời gian để CTV hiểu rõ về chủ đề rồi mới biên soạn. Ngoài ra, có thể CTV chỉ được yêu cầu biên soạn một phần của một bài lớn, nên chỉ cần làm đúng theo yêu cầu, một số nội dung có thể không cần hoặc không thể hiểu hết được.

3. Hình thức trình bày

Các file word hướng dẫn cần làm chi tiết mà chúng tôi gửi đến CTV đều đã được căn chỉnh theo một chuẩn chung tính phí biên soạn. Do đó, yêu cầu CTV làm việc luôn trên file word hướng dẫn cần làm này, làm xong yêu cầu nào thì xóa đi (không biên soạn ra file word mới), nếu định dạng và mầu chữ thay đổi, CTV chỉ cần chọn đoạn text và click đúp vào Style normal để đưa về định dạng chuẩn.

Mục đích nhằm thuận tiện cho cả CTV – không cần quan tâm đến vấn đề hình thức, định dạng trình bày; và cả cho việc tính phí thanh toán sau này. Chuẩn căn chỉnh tính phí này cụ thể như sau:

  • Trang A4 căn trên dưới phải trái 2,5 cm hay 1″;
  • Chữ cỡ 12, font Times New Roman; cách dòng single = 1 pt; cách đoạn paragraph trên dưới = 6 pt.
  • Các Styles đã được chuẩn hóa gồm: normal, Heading 1, Heading 2, Heading 3.

4. Phản hồi, báo cáo vấn đề

CTV phản hồi lại ngay khi có những nội dung chưa rõ ràng, thiếu tài liệu như hướng dẫn, các yêu cầu không logic với chủ đề biên soạn, số liệu không khớp với yêu cầu viết ….

Cùng với việc đảm bảo chất lượng bài viết, CTV cũng cần chú ý đến deadlines bài viết và tuân thủ quy chế CTV đã thống nhất ban đầu.

Chúng tôi rất hy vọng hợp tác lâu dài với tất cả các CTV trên cơ sở đồng thuận các yêu cầu và quy chế đã đề ra !