Chiến lược và quy chế kinh doanh phần mềm HKT Soft

I. Xác định các tập khách hàng

1. Khách hàng cũ đang dùng PM HKT cũ:

 • Đề xuất chuyển online: phí duy trì server 300k/năm
 • Đề xuất thuê bao dịch vụ bảo trì máy tính 200k/năm

2. Khách hàng cũ đã chuyển sang phần mềm khác

 • Đề xuất quay về PM online: phí duy trì server 300k/năm
 • Đề xuất thuê bao dịch vụ bảo trì máy tính 200k/năm

3. Khách hàng mới chưa dùng pm

 • Đề xuất mua phần mềm theo bảng giá hiện hành
 • Đề xuất các dịch vụ thuê bao website, bảo trì máy tính

4. Khách hàng mới đang dùng pm bên khác

 • Đề xuất dùng phần mềm HKT miễn phí đến hết thời gian khách đã mua của bên kia (khách phải bàn giao lại tài khoản admin của pm kia)
 • Sau thời gian miễn phí theo giá hiện hành của cty
 • Đề xuất thuê bao dịch vụ bảo trì máy tính 200k/năm

II. Mục tiêu và cách tính doanh thu

1. Mục tiêu

 • Ngắn hạn: bán 3 pm/ tháng/ nhân viên
 • Dài hạn: đạt từ 100 thuê bao trở lên / nhân viên thâm niên 2 năm (lương > 10 triệu tháng)

2. Cách tính doanh thu thuần bán hàng của nhân viên kinh doanh

 • Doanh thu thuần bán hàng = Hệ số r * Doanh thu thuê bao + Doanh thu thuần khác
 • Doanh thu thuê bao chia hàng tháng để dần ổn định cân bằng doanh thu, gồm: Thuê bao phần mềm, Thuê bao bảo trì bảo dưỡng máy tính, Website &tên miền
 • Doanh thu thuần khác: từ các SP & dịch vụ bán một lần: phần cứng, phần mềm offline trọn gói, dịch vụ thuê lần …
 • Hệ số r (return): là tỷ lệ % trả về cty phục vụ các chi phí hành chính, trả BHXH, tái đầu tư
 • r = 10% khi Doanh thu thuần bán hàng < 10 triệu / tháng
 • r = 15% khi Doanh thu thuần bán hàng đạt từ 10 đến dưới 20 triệu / tháng
 • r = 20% khi Doanh thu thuần bán hàng đạt từ 20 triệu / tháng trở lên
 • r = 25% khi Doanh thu thuần bán hàng đạt từ 30 triệu / tháng trở lên
 • r = 30% khi Doanh thu thuần bán hàng đạt từ 50 triệu / tháng trở lên

3. Tính lương nhân viên kinh doanh

 • TH1 – không hoàn thành chỉ tiêu (bán 3 pm/tháng):
  Lương thực nhận = 80% * Lương hành chính + 20% doanh thu thuần bán hàng
 • TH2 – hoàn thành chỉ tiêu (bán 3 pm/tháng):
  Lương thực nhận = Lương hành chính + 20% Doanh thu thuần bán hàng hoặc = Lương hành chính + 80% (Doanh thu thuần bán hàng – Lương hành chính)