Quy chế cộng tác viên biên soạn, biên dịch – HKT

Tất cả các cộng tác viên (CTV) phải đồng ý và tuân thủ thực hiện các nội dung sau đây:

1. CTV làm việc tự do theo hình thức khoán công việc theo dự án: giữa Cty và CTV không ràng buộc cam kết về số lượng công việc (số bài, trang) phải nhận hay phải giao hàng ngày, tuần, tháng, năm.

2. Các bài viết – dự án được giao – nhận trên cơ sở thỏa thuận giữa Cty và CTV khi có dự án; CTV có quyền không nhận nếu không bố trí hay đáp ứng được thời gian và trình độ chuyên ngành yêu cầu của bài viết – dự án.

3. Công tác viên khi đã nhận bài viết phải đảm bảo:

 • Thực hiện đúng yêu cầu hướng dẫn về nội dung, cách viết, tài liệu nào cần tham khảo … đến số trang, định dạng văn bản … được yêu cầu trong bài viết – dự án. Phản hồi lại cho Cty những nội dung không phù hợp, mâu thuẫn, không logic trong bài để kịp thời trao đổi với khách hàng xử lý. CTV có thể tham khảo cách kiểm duyệt theo dõi chỉnh sửa check changesso sánh thay đổi bài viết Word để theo dõi các chỉnh sửa, yêu cầu cần làm và hoàn thiện theo đặc thù bài viết của Cty.
 • Đảm bảo tiến độ của bài viết: check tiến độ và đặc biệt deadlines cuối trả bài. Dự án sẽ bị tự động hủy ngay (không cần thông báo) nếu CTV trả chậm không thông báo và được sự đồng ý của Cty ít nhất 1 ngày trước đó; và Cty sẽ không thanh toán toàn bộ bài viết – dự án chậm bị hủy này bất kể CTV đã thực hiện được bao nhiêu.
 • Chỉnh sửa lại bài viết theo yêu cầu của khách hàng.
 • CTV sẽ chịu phạt khi:
  • Chậm check tiến độ: 100.000 VND/ ngày;
  • Chậm final deadline: 300.000 VND/ ngày hoặc 20% tổng tiền bài viết – dự án / ngày.
  • Hủy sau khi đã nhận: 500.000 VND/ lần và hủy không thanh toán toàn bộ bài viết bị hủy;
  • Đạo văn: 1.000.000 VND/ lần và hủy không thanh toán toàn bộ bài viết – dự án vi phạm đạo văn.
  • Cty sẽ cộng dồn và trừ tiền phạt và các đợt thanh toán.
 • Nghiêm cấm chuyển cho người khác làm các bài mình đã nhận.

4. Phí thanh toán và chuẩn format tính phí

 • Phí biên soạn: 85.000 VND / trang
 • Phí dịch thuật: 75.000 VND / trang 500 từ dịch
 • Chuẩn trang format tính phí: trang A4 căn trên dưới phải trái 2,5 cm hay 1″; chữ cỡ 12, font Times New Roman; cách dòng single = 1 pt; cách đoạn paragraph trên dưới = 6 pt.

5. Cty sẽ thanh toán các bài viết – dư án (tháng t) cho cộng tác viên vào ngày 15 tháng sau (tháng t + 1) theo các bước sau:

 • Từ 01 đến 05 hàng tháng: CTV gửi email đề nghị thanh toán đến hktdichthuat@gmail.com, trong đó tổng hợp các dự án đã thực hiện đã hoàn thành và chưa được thanh toán (gồm: mã dự án, số trang, ngày trả bài, tổng tiền), tính đến thời điểm ngày cuối cùng của tháng trước.
 • Nhận thanh toán CTV muộn nhất ngày 15 hàng tháng hoặc thứ 2 gần nhất sau đó, sau khi Cty đã kiểm duyệt đúng và đủ nội dung công việc mà CTV đã thực hiện hoàn thành về tiến độ và chất lượng.