Nghiệm thu phần mềm quản lý với Trung Tâm Thông Tin Và Quan Hệ Công Chúng VNPT

Ngày 07/08/2014, Công ty Cổ phần tư vấn quản trị HKT và Trung Tâm Thông Tin Và Quan Hệ Công Chúng – Tập đoàn VNPT đã chính thức nghiệm thu thành công phần mềm quản lý giới thiệu dịch vụ khách hàng VNPT tại số 57 Huỳnh Thúc Kháng – Đống Đa – Hà Nội.

Sau khi tiến hành kiểm tra, hai bên đã thống nhất tiến hành bàn giao và nghiêm thu phần mềm giới thiệu dịch vụ khách hàng VNPT. Phần mềm vận hành tốt, đảm bảo các yêu cầu đề ra ban đầu.

 

Trung Tâm Thông Tin Và Quan Hệ Công Chúng VNPT
57 Huỳnh Thúc Kháng – Đống Đa – Hà Nội.