Vì sao đàn ông hiếu chiến?

Đàn ông đã phát triển một tâm lý khiến họ đặc biệt có hứng thú tham gia vào chiến tranh.

Một nghiên cứu mới tìm thấy đàn ông rất thích kết bè kết cánh và hợp tác rất tốt khi đối mặt với hiểm hoạ để bảo vệ quyền lợi của mình. Điều này có thể lý giải vì sao chiến tranh chỉ dành riêng cho đàn ông, giáo sư Mark van Vugt tại Đại học Kent ở miền nam nước Anh cho biết.

“Đàn ông phản ứng mạnh mẽ trước các mối hiểm nguy và chúng tôi gọi đó là hiệu ứng chiến binh đàn ông”, ông nói.

Đàn ông sẵn sàng tham gia chiến tranh để bảo vệ tổ quốc. Họ cũng dễ dàng đầu quân và điều hành các nhóm theo một cách quân phiệt hơn đàn bà.

“Sự hợp tác đó là cần thiết để thiết lập các thể chế, chính phủ và tiến hành chiến tranh”, van Vugt bổ sung.