Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Thế Gia

Giới thiệu Công Ty CP Bất Động Sản Thế Gia

 Các lĩnh vực hoạt động của Công Ty CP Bất Động Sản Thế Gia

+Tư vấn mua- bán bất động sản

+Phân phối các sản phẩm cho các dự án bất động sản

+Tư vấn đầu tư, kinh doanh bất động sản

+Thực hiện các thủ tục trọn gói về giao dịch bất động sản

+Tư vấn pháp lý liên quan đến bất động sản

Hiện nay Cty Bất Động Sản Thế Gia cũng là một trong những đối tác chiến lược của HKTConsultant.

Tác giả bài viết: HKT Consultant