Thảo luận CNTT ngày 14 tháng 01 năm 2012

Ngày 14 tháng 01 vừa qua, tại Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị HKT, địa chỉ: tầng 10, 66 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức buổi seminar Công nghệ thông tin. Tham dự buổi seminar có sự tham gia của ông: Lê Quốc Thái, chuyên gia, trưởng phòng CNTT công ty và các lập trình viên của công ty: Đào Việt Anh, Lê Xuân Bách, Nguyễn Hoàng Dương, Tô Hồng Đức, Phạm Ngọc Kháng, Nguyễn Trung Long và Đồng Thị Tâm.

Diễn biến chính của buổi thảo luận được diễn ra như sau:
1.  Báo cáo tình hình hoạt động nhóm CNTT:
1.1. Phạm Ngọc Kháng: Đã làm bảng giá
       Công việc tuần tới : hoàn thiện bảng giá
1.2. Nguyễn Trung Long: Đã làm table
       Công việc tuần tới: Hoàn thiện giao diện trên table
1.3. Nguyễn Hoàng Dương: Đã làm core
       Công việc tuần tới: Lưu lịch sử người dùng
1.4. Tô Hồng Đức: Đã làm lọc dữ liệu theo công ty, phòng ban
       Công việc tuần tới: Xây dựng phân quyền view
1.5. Đào Việt Anh: Đã làm pivot table
       Công việc tuần tới: Chart 3D
1.6. Lê Xuân Bách: Đã làm key license key
       Công việc tuần tới: Tính giá vốn
1.7. Đồng Thị Tâm: Đã làm tìm hiểu table, button, TopComponent
       Công việc tuần tới: Tìm hiểu look up, test
2.  Nội dung trình bày của các thành viên
2.1.  Người trình bày 1: Nguyễn Trung Long
       Chủ đề: Observer
       Nội dung: Chu kì vòng đời sống của 1 Object
       Remarks: Áp dụng Observer để giải quyết vấn đề liên thông dữ liệu
2.2.   Người trình bày: Phạm Ngọc Kháng
       Chủ đề:   Phương pháp luận
       Nội dung:+ Phân tích yêu cầu người dùng 
                        +Thiết lập mô hình bài toán
                        + Refactoring
                        +Test sử dụng JUnit 4.x
Remarks:  Phân tích phương pháp, quy trình làm 1 dự án cần phải thực hiện tốt các bước cơ bản bao gồm: Phân tích, thiết kế, code, test, deploy
2.3.  Người trình bày: Đào Việt Anh
         Chủ đề: Property sheet
         Nội dung: Giới thiệu property sheet trong Outline View và Bean Tree View
         Event trên property sheet
         Remarks: Chỉnh sửa dữ liệu trực tiếp trên property
Buổi thảo luận kết thúc trong bầu không khí vui và phấn khởi của các thành viên tham gia.