Lịch nghỉ 30/4, 1/5 và giỗ tổ Hùng Vương 2019

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ giỗ tổ Hùng Vương 2019, lễ 30/4 và 1/5)

Theo quy định, người lao động được nghỉ nghỉ giỗ tổ Hùng Vương 2019, lễ 30/4 và 1/5 và hưởng nguyên lương, Ban Giám đốc thông báo kế hoạch như sau:

  • Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương: ngày giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch) rơi vào Chủ nhật (ngày 14/4 dương lịch) nên cán bộ công nhân viên sẽ được nghỉ bù 1 ngày vào thứ Hai ngày 15/4/2019.
  • Lễ 30/4 và 1/5: Cán bộ công nhân viên sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục, từ Chủ nhật ngày 28/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5. Ngày 29/4 rơi vào thứ Hai nên được nghỉ, Lịch làm bù ngày 29/4/2019 sẽ được xem xét bố trí sau.
  • Do thời gian nghỉ dài, Trưởng phòng Kinh doanh và Phòng Công nghệ Thông tin được chủ động bố trí cán bộ nhân viên hỗ trợ khách hàng khi cần thiết trong thời gian nghỉ Lễ và báo cáo Phòng Hành chính để theo dõi, kiểm tra.
  • Các phòng ban thực hiện vệ sinh, an toàn phòng làm việc theo qui định.

Chúc quí khách hàng, đối tác, cán bộ công nhân viên có ngày nghỉ Lễ Vui vẻ – An lành./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • HĐQT (để b/c);
  • Lưu VT.

T/M CTCP TƯ VẤN QUẢN TRỊ HKT

 GIÁM ĐỐC

Đã ký