Môi trường thực hiện SERVLET

Các Servlet thường là sự mở rộng (kế thừa) các lớp chuẩn của Java trong gói javax.servlet (chứa các khuôn mẫu cơ bản của Servlet) và javax.servlet.http (mở rộng các khuôn mẫu cơ bản của Servlet và các yêu cầu theo HTTP).

Servlet là một lớp Java và vì thế cần được thực thi trên một máy ảo Java (JVM) bằng một dịch vụ được gọi là mô tơ Servlet (Servlet Engine). Servlet Engine tải lớp Servlet lần đầu tiên nó được yêu cầu, hoặc ngay khi Servlet Engine được bắt đầu. Servlet ngừng tải để xừ lý nhiều yêu cầu khi Servlet Engine bị dừng lại.

Như vậy, để dịch và thực hiện các Servlet, việc có các Servlet là chưa đủ, mà cần phải có một mô tơ Servlet để kiểm tra và triển khai chúng. Hiện nay có một số mô tơ tương thích với nhiều loại Web Server khác nhau, nhưng nguyên lý hành động tương đối giống nhau. Người ta chia chúng thành ba loại.

 • Mô tơ Servlet đơn
 • Mô tơ Servlet gộp
 • Mô tơ Servlet nhúng.

1. Mô tơ Servlet đơn

Đây là loại Server được xây dựng để hỗ trợ cho các Servlet Ưu điểm của nó là mọi thứ làm việc với các hộp két quà đầu ra rất phong phú. Tuy nhiên, nó có nhược điểm là ta phải chờ những phiên bản mói cùa Web Server để nhận được những hỗ trợ mới nhất cho Servlet. Hiện nay có các loại mô tơ đơn sau:

 • Java Server Web Development (JSWDK) của Sun Microsystem:được viết hoàn toàn bằng Java: http: / / iava■ sun.com,products/servlet/. Nỏ được sừ dụng như là một Server độc lập để kiểm tra các Servlet và các trang JSP hước khi phát triển thành một Web Server thực sự.
 • Jagsaw Server cùa WWW Consortium,cũng được viết bằng Chi tiết hơn, xem http://www.w3.org/Jigsaw.
 • Netscape Enterprise Server.Đây là Web Server rất nổi tiếng, nó hổ trợ để xây dựng
 • Lotus Domino Go Webserver.Một loại Web Server khác cũng hỗ trợ để xây dựng

2. Mô tơ Servlet gộp

Servlet gộp là loại mô tơ được viết cho nhiều loại Server khác nhau, kể cả Apache, Fast Track Server, Enterprise Server của Netscape, Personal Web Server, v.v. Hiện nay có các loại sau:

 • Apache Tomcat:Mô tơ này hỗ trợ thêm cho Nó được sử dụng như là một Server độc lập để kiểm tra các Servlet và các trang JSP, hoặc được tích hợp vào Apache Web Server, http: //java, sun. cm. prcducts/servlet/.
 • Jrun của Live Software: Jrun là mô tơ cho Servlet và JSP, hỗ trợ đầy đủ Servlet API hong các Web Server phổ biến trên mọi hệ điều hành, http: //www. allaire.com.products/j run/.
 • WebSphere Application Server của IBM:còn được gọi là ServletExpress.
 • ServletExec cùa New Atlanta:ServletExec là mô tơ cho Servlet và JSP, hỗ trợ đầy đủ Servlet API trong các Web Server phổ biến hên mọi hệ điều hành, http://newatlanta■com/.

3. Mô tơ Servlet nhúng

Loại mô tơ này cỏ thể nhúng vào phần mềm ứng dụng khác. Hiện nay cỏ các loại sau:

 • Java Server Engine của Sun. Đây là loại mô tơ được viết hoàn toàn băng Java và là Web Server đầu tiên hỗ trợ đầy đù cho các đạc tà cùa Servlet 2.1 và JSP 0
 • Nexus Web Server cùa Anders Kristensen. Nó có thể dễ dàng nhúng vào các chưorng trinh ứng dụng Java.

4. Cài đặt trình chủ Apache Tomcat

Để thực hiện được Servlet ta cần cài đặt một trong các mô tơ Servlet đã nêu. Một trong số đó được sử dụng khá phổ biến là Tomcat. Tomcat, tên một dự án con trong dự án Jakarta được gọi là một Servlet Container, tức là một mô tơ thực thi và triển khai công nghệ Servlet của Sun. Tất nhiên, Tomcat còn chứa một môi trường triển khai cho cả công nghệ JSP. Nói cách khác, Tomcat chính là chương trình dịch và thực thi các tệp .class và . jsp vốn được viết bằng ngôn ngữ Java để tạo ra các trang Web động.

Tomcat có thể xem như là một Web Server đơn giản với các tính năng cơ bản giống như Apache. Nhưng, trong khi Apache không hiểu gỉ về các trang Web động của công nghệ Java thì Tomcat lại là một phẩn mềm được xây dựng để chuyên xừ lý các chương trình Web làm bằng công nghệ này.

Đĩa cài Tomcat cỏ thể có sẵn ờ các hiệu đĩa CD, nhưng để có phiên bản mới nhất hồ trợ đặc tả Servlet và JSP hiện đại nhất và nhiều tính năng nhất thì tốt nhất là tải trực tiếp trên trang chù về phiên bản Tomcat 5 (kích thước khoảng 4.5MB). Thông tin trực tuyến về Tomcat có thể tìm tại http://iakarta.aDache.org/tomcat/

Hiện tại, Tomcat đã có tới phiên bản 5.5.9 (jakarta-tomcat-5.5.9.exe). Trong tài liệu này chúng ta sẽ dùng phiên bàn Tomcat 5.5.9 để cài đặt chương trinh ứng dụng. Khi Download bản cài đặt về và chạy chương trình sẽ xuất hiện giao diện sau:

Ở đây, chúng ta phải lựa chọn các thành phần cài đặt cho Tomcat. Nếu mới làm quen với Tomcat thì hãy sừ dụng tùy chọn mặc định cùa Tomcat bằng cách kích vào Next. Thường thì không nên cài đặt Tomcat với một đường dẫn có khoảng trống. Chúng ta hãy lựa chọn một thư mục cài đặt Tomcat khác với mặc định, ví dụ: C:\Tomcat5.

Cũng cần phải chú ý thêm: cồng mặc định cùa Tomcat là 8080, và ta có thể thay đổi được. Số cổng này trùng với số cổng của Apache 2.0. X nếu như ta đã cài Apache 2 và cho nó chạy dưới hình thức Manually, tức là khời động thủ công thay vi cho nỏ tự động hành động như là một dịch vụ (Service). Khi đó, sẽ có sự xung đột về cổng giữa hai ứng dụng này. Vì thể, ta phải thay đổi số cổng cùa một ữong hai ứng dụng. Ví dụ, với Tomcat ta vẫn để là 8080 nhưng Apache 2 thì chuyển thành 8081, hoặc ngược lại.

Để kiểm tra quá trình cài đặt có thành công hay không, sau khi kích đúp vào tomcat_install_dir\tamcat5.5\bin\tomcat5.exe để khởi động Server, hay có thể truy cập vào địa chỉ http://localhost: 8080/. nếu có một trang Web hiện ra thi quả trình cài đặt Tomcat hoàn tất, ngược lại thì phải xem lại các bước đã thực hiện.