Hội thảo quốc tế ĐHQG: Tầm quan trọng của khoa học xã hội và nhân văn

Sáng 08/4/2011, Trường ĐHKHXH&NV phối hợp cùng Khoa Quốc tế (ĐHQGHN), ĐH Nantes, ĐH Angers và ĐH Maine (Cộng hoà Pháp) tổ chức hội thảo quốc tế “Các đóng góp của Khoa học Xã hội và Nhân văn trong phát triển kinh tế xã hội” tại Nhà khách Bộ Quốc phòng. nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn
Tại hội thảo, các nhà khoa học, học giả đã cùng trao đổi, chia sẻ các ý tưởng, thông tin mới, đánh giá và làm nổi bật các đóng góp của các công trình nghiên cứu KHXH&NV đối với sự phát triển kinh tế xã hội nói chung và của Việt Nam và các nước Đông Nam Á nói riêng. Đây là dịp để các nhà khoa học khẳng định vai trò và tìm ra những thế mạnh cần phát huy của KHXH&NV nhằm hướng tới một mô hình phát triển kinh tế xã hội bền vững và nhân văn nhất.

Sau phiên toàn thể, Hội thảo tiến hành thảo luận tại 2 tiểu ban với tổng cộng 26 báo cáo: Những thay đổi về nhận thức và xã hội gắn với sự phát triển kinh tế – xã hội: Vai trò của giáo dục và đào tạo; Mô hình và chiến lược phát triển: vai trò khoa học xã hội và nhân văn.

Hội thảo diễn ra đến hết sáng 09/4/2011. nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn