Microsoft Word (Bài 72): View – Tùy chỉnh cách xem, hiển thị văn bản

Ta có thể thực hiện các tính năng trên tại tab View

1. Hiện công cụ

Có thể bật/tắt (hiển thị/không hiển thị) thanh thước – Ruler, đường lưới – Gridlines, hoặc khung định vị – Navigation Pane bằng cách chọn/bỏ chọn các công cụ này trong nhóm Show của tab

View như hình dưới.

– Để dễ căn chỉnh tài liệu cần thiết lập hiển thị thanh thước (Ruler), còn đường lưới (Grid) hay làm rối mắt trong quá trình soạn thảo à chỉ hiển thị đường lưới khi cần thiết (căn chỉnh ảnh, hình vẽ …).

Khung định vị có 3 dạng:

+ Dạng đề mục: Hiển thị nội dung các đề mục có áp dụng Style dạng Heading

+ Dạng trang: Các trang

+ Dạng cửa sổ tìm kiếm

2. Zoom – Phóng to/thu nhỏ

Cho phép phóng to thu nhỏ vùng soạn thảo.

Ngoài cách phóng to/thu nhỏ cửa sổ màn hình văn bản bằng cách sử dụng Zoom Slider đã giới thiệu ở phần Cửa sổ làm việc, người dùng có thể sử dụng tính năng này trong nhóm Zoom của tab View với nhiều lựa chọn hơn:

Chú ý: Có thể sử dụng chuột để phóng to/ thu nhỏ cửa sổ làm việc bằng cách giữ phím CTRL kết hợp phím cuộn ở giữa của chuột (cuộn lên là phóng to, cuộn xuống là thu nhỏ).

3. Window – Sắp xếp cửa sổ

Cho phép sắp xếp các cửa sổ Word đang mở

Chú ý: các chức năng liên quan đến việc sắp xếp các cửa sổ chỉ sử dụng được khi bạn mở ít nhất 2 cửa sổ word (1 file có thể mở bằng nhiều cửa sổ khác nhau).

– Cách xem nhiều văn bản song song – View Arrange Alll

+ Mở các cửa sổ chứa file cần xem song song (giả sử ta đang mở 2 file vb1.docx và vb2.docx), trong tab View à chọn View Arrange All

+ Lúc này tất cả các văn bản đang mở sẽ tự động được sắp song song

– Cách xem 2 văn bản cạnh nhau – View side by side

  1. Mở 2 cửa sổ chứa file cần xem (giả sử ta đang mở 2 file vb1.docx và vb2.docx), trong tab View à chọn View Side by side.
  1. Nếu có nhiều hơn 2 cửa sổ Word đang mở thì khi chọn xem ở chế độ View side by side sẽ xuất hiện cửa sổ hỏi xem bạn muốn xem với file nào à chọn file cần xem đồng đời với file hiện tại.
  2. 2 file sẽ đặt cạnh nhau theo chiều dọc như hình dưới.

Chú ý: Chức năng này thường sử dụng để so sánh 2 file, nên sau khi chọn View side by side tự động tính năng Symchronous Scrolling cũng bật theo (xem hình)