Microsoft Word (Bài 70): Đơn vị đo và cách nhập các tham số trong MS Word

1. Đơn vị đo

Thông thường khi cài MS Word 2010 thì đơn vị đo sử dụng mặc định để sử dụng sẽ là inch. Tuy nhiên, Việt Nam lại dùng đơn vị đo phổ biến là cm, do đó khi làm việc với Word các bạn phải quan tâm đến đơn vị đo đang sử dụng của MS Word.

1inch=2.54cm nên nếu bạn nhầm đơn vị đo thì văn bản của bạn sẽ không được như mong muốn.

Ví dụ: với khổ giấy A4 – khổ giấy hay sử dụng để soạn thảo và in ấn văn bản chiều ngang và chiều dọc của khổ giấy ở 2 chế độ inch và cm là rất khác nhau.

Vì vậy, nếu MS Word đang sử dụng đơn vị đo là inch bạn nên chuyển về cm cho dễ sử dụng.

Xem thêm cách chuyển đơn vị đo mặc định cho MS Word trong phần sau.

Ký hiệu các đơn vị trong word:

2. Cách nhập các tham số

Các thông số trong các cửa sổ thiết lập hộp thoại bao giờ cũng gồm các phần:

+ Phần số: giá trị sẽ áp dụng cho thông số

+ Phần chữ: là ký hiệu của đơn vị đo cho thông số đó

Phần số: nhập các giá trị số cho các hộp thoại cần chú ý nhập đúng dấu ngăn cách phần lẻ thập phân. Phần kiểu dấu thập phân ngăn cách phụ thuộc vào thiết lập của máy tính, mặc định khi cài Windows dấu này sẽ là dấu chấm (.) (số ngăn cách được dùng của người Anh và Mỹ). Ta cũng có thể thay đổi kiểu dấu ngăn cách này bằng cách:

Chú ý:

+ Khi nhập số liệu cần phải nhập đúng ký hiệu của đơn vị.

+ Do máy tính tại trường thiết lập vùng là English (United States) nên khi sử nhập số liệu bạn phải nhập dấu ngăn cách số thập phân là dấu chấm.

Ví dụ: Khi thay đổi lề trang in có phần nhập lề trái (Left Margin) là 2,5 centimet thì khi nhập ta cần nhập đủ cả phần số và đơn vị đo của nó là 2.5cm.