Bài 54bis: Khắc phục lỗi đơ upload file khi di chuyển website bằng All-in-One WP Migration

Khi di chuyển website bằn plugin All-in-One WP Migration, lỗi thường xảy ra là quá trình nhập file, thường cũ nhiều năm trước, vào website mới chạy mãi cả tiếng không dừng, giao diện bị đơ hay dừng lại ở giai đoạn cuối như hình dưới (hoặc hình tương tự). Đó là do các plugins đã không còn tương thích, hay bị lỗi khi nhập, hoặc không còn được hỗ trợ nữa.

Đợi nhập file khoảng 15 – 30′ mà không chuyển qua màn hình báo thành công, bạn hãy xử lý như sau.

Trước tiên, hãy truy cập vào website mới hoặc vào đăng nhập vào giao điện admin quản trị, sẽ hiện ra màn hình báo lỗi như hình dưới:

Để sửa lỗi, cách đơn giản nhất là truy cập vào host tìm folder chưa plugin bị lỗi này và xóa nó đi. Tất cả các plugin đều được lưu trong folder có đường dẫn sau: …\htdocs\ten-folder-chua-website\wp-content\plugins; như trong ví dụ này, chỉ cần xóa folder “woocommerce” và truy cập lại website; nếu báo lỗi plugins khác thì cứ tìm xóa hết đi là sẽ chạy được website.

Bạn có thể xóa các tệp này bằng một ứng dụng khách FTP chẳng hạn như FileZilla, hoặc sử dụng FTP của hosting. Cụ thể, ban cần Đăng nhập(Login) qua FTP và điều hướng đến thư mục plugin theo đường dẫn sau: …\htdocs\ten-folder-chua-website\wp-content\plugins để xem các thư mục cho từng plugin.

Nếu bạn không nhận ra tên của plugin trong thư mục, hãy quay lại tab plugin bảng điều khiển WP của bạn để xác minh rằng bạn đang xóa đúng plugin. Nhấp chuột phải(Right-click) vào tên của plugin và nhấp vào Xóa(Delete) .

Tiếp tục truy cập lại vào website mới và vào giao diện admin quản trị, nếu còn lỗi tương tự thì tìm xóa hết đi đến lúc bạn đăng nhập lại bình thường mới thôi. Rồi quay lại giao điện nhập file của bằng All-in-One WP Migration, lúc này bạn sẽ thấy quy trình đã kết thúc thành công.

Lúc này, hãy đăng nhập vào giao diện quản trị và cài lại các plugins lỗi đã bị xóa, lúc này chúng sẽ được cài bản mới nhất và thường là tương thích và website của bạn sẽ chạy đầy đủ các chứn năng vốn có.

Như vậy, khi xóa các plugins lỗi bạn nên ghi lưu nhớ lại tên các plugins này để còn cài lại sau nhé

Chúc bạn thành công!