Bài 55: Most Read Posts in XX Days – Danh sách bài được xem nhiều nhất trong WordPress

Most Read Posts in XX Days là một Plugin miễn phí, cho phép bạn hiển thị các bài viết được xem nhiều nhất trong số ngày được chỉ định.Plugin này đơn giản chỉ là đếm và hiển thị số lượng truy cập cho mỗi bài viết trong trang WordPress của bạn.

1. Cài đặt Plugin Most Read Post in XX Days

Trên thanh menu bên trái của trang quản trị, di chuột đến menu “Plugin” => “Cài mới”.

Xuất hiện cửa sổ “Cài mới”, nhập từ khóa “Most Read Posts in XX Days” vào ô tìm kiếm.

Sau đó, click vào nút “Cài đặt”.

Sau khi cài đặt xong, click chọn “Kích hoạt” để kích hoạt Plugin Most Read Posts in XX Days.

2. Cấu hình plugin Most Read Posts in XX Days

Sau khi kích hoạt Plugin, bạn di chuột đến menu “Cài đặt” trên thanh menu bên trái của trang quản trị => “Most Read Posts”.

Tại đây, cho phép bạn thiết lập các chức năng như sau:

 • Cookie expiration: cho phép bạn đặt ngày hết hạn cookie (mặc định là 2 ngày). Thiết lập này để tránh nhiều lần đếm cùng một bài viết của cùng một người dùng.
 • Image preview size: Đặt chiều rộng và chiều cao cho bản xem trước hình ảnh nổi bật trong Widget.
 • Show Hits Automatically: bạn có thể hiển thị số lần truy cập tự động trước hoặc sau nội dung, hoặc ẩn chúng.
 • CSS settings: cho phép bạn sử dụng CSS tùy chỉnh.
  • Bạn có thể tạo kiểu cho bản xem trước hình ảnh trong các tiện ích bằng cách thêm lớp .most_read_preview vào CSS của mình.
  • Bạn có thể định kiểu số lượng bài đăng tự động bằng cách thêm lớp .most_read_hits vào CSS của mình.

Sau khi thiết lập xong, bạn click nút “Lưu thay đổi” để lưu lại những thay đổi.

3. Hiển thị các bài viết được xem nhiều nhất trên trang web của bạn

Trên thanh menu bên trái của trang quản trị, di chuột đến menu “Giao diện” => “Widget”.

Ở khối “Widget có sẵn”, cuộn chuột xuống và tìm đến widget “Most Read Posts”. Sau đó, bạn kéo và thả widget này vào vị trí phù hợp trên Slidebar ở khối bên phải.

Sau đó, bạn nhấn vào nút mũi tên bên phải widget để mở rộng các thông số cấu hình cho widget.

 • Tiêu đề: để theo mặc định.
 • Show: Tích chọn hiển thị là bài viết hoặc trang.
 • Đặt số ngày để hiển thị mục được xem nhiều nhất. Đặt thành 0 để xóa giới hạn này.
 • Đặt số lượng mục hiển thị ở thanh Sidebar.
 • Tùy chọn Hiển thị / Ẩn lượt truy cập.
 • Tùy chọn Hiển thị / Ẩn hình ảnh nổi bật.

Sau khi cấu hình xong, bạn Click nút “Lưu thay đổi” để lưu lại những thay đổi.

4. Chỉnh sửa thủ công số lần truy cập hiển thị trên bài viết

Plugin Most Read Posts giúp bạn có thể chỉnh sửa số lượt truy cập để hiển thị cho mỗi bài viết trong trang web WordPress của mình.

Bạn có thể chỉnh sửa số lần truy cập bằng cách di chuột đến menu “Bài viết” => “Tất cả bài viết”.

Tại đây, bạn chọn một bài viết cần chỉnh sửa, rồi di chuột đến Tiêu đề bài viết => “Sửa nhanh”.

Trên giao diện “Sửa nhanh”, bạn chỉnh sửa số “Hits” là số lần truy cập của bài viết.

Sau đó, nhấn nút “Cập nhật” để lưu lại những thay đổi.