Nội quy, quy định hành chính vắn tắt Công ty HKT

1. Thời gian làm việc chính thức trong tuần

 • Từ thứ Hai đến thứ Sáu: sáng từ 8h00′ đến 12h00′, chiều từ 14h00′ đến 17h30′
 • Sáng thứ Bảy: từ 8h00′ đến 12h00′

2. Tác phong và trang phục nơi công sở

Yêu cầu cán bộ công nhân viên (CBCNV) khi làm việc phải:

 • Trang phục lịch sự, gọn gàng, kín đáo, nghiêm túc, không đi dép lê….
 • Khi làm việc phải mang thẻ nhân viên.
 • Đi lại, giao tiếp văn minh, lịch sự, phù hợp, không dùng lời lẽ thiếu văn hóa.

3. Trật tự và an toàn lao động

 • Tuyệt đối tuân thủ sự phân công nhiệm vụ công việc của cấp trên;
 • Không làm việc riêng trong giờ quy định, nếu rời vị trí trên 30 phút thì phải báo cáo với cấp trên;
 • Không mang vật dụng dễ cháy nổ vào công ty, tuân thủ các quy định của tòa nhà về an toàn cháy nổ;
 • Không uống bia, rượu, thuốc lá trong khuôn viên công ty;
 • Nghiêm cấm đánh bạc dưới mọi hình thức.

4. Quản lý và sử dụng tài sản công ty

 • CBCNV trước khi rời nơi làm việc phải sắp xếp gọn gàng, kiểm tra, tắt, khóa cẩn thận các thiết bị máy móc sử dụng;
 • CBCNV phải trung thực, sáng tạo và luôn ý thức tiết kiệm, bảo vệ tài sản của công ty;
 • Tài sản công ty giao sử dụng phải được bảo quản tốt, nếu để hỏng, mất do thiếu trách nhiệm thì phải bồi thường theo giá thị trường;
 • Không tự ý mang tài sản công ty ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của cấp trên.

5. Bảo mật và bảo vệ hình ảnh công ty

 • Các phòng ban, bộ phận, cá nhân phải tự có chế độ bảo mật thông tin của công ty;
 • Nghiêm cấm không được nhận riêng quà, hoa hồng;
 • Không tự ý tiếp xúc với các cơ quan truyền thông nếu chưa có sự đồng ý của Công ty.

6. Chấm công, phạt đi muộn

 • Chấm công theo số liệu máy chấm công và có đối chiếu với email xin phép, thông báo hay giải trình gửi đến chamcong@hktconsultant.com;
 • Quy chế áp dụng 24 ngày công/tháng;
 • Được nghỉ phép 1 ngày/tháng có lương (có thể cộng dồn trong 1 năm);
 • Nghỉ không báo xin phép: (sáng 8h00-12h00, chiều 14h00-17h30)
Thời gian đi muộn/nghỉ so với quy định Thang tính theo số buổi vi phạm Mức phạt
(theo 24 công/tháng)
Dưới 15 phút* 6 1/2 công tiền lương và Nhắc nhở
Từ 15 đến 30 phút* 4 1/2 công tiền lương và Nhắc nhở
Từ 30 phút đến 60 phút* 2 1/2 công tiền lương và Nhắc nhở
Sau 60 phút 1 1/2 công tiền lương và Nhắc nhở
Buổi (sáng hoặc chiều) 1 1 công tiền lương và Nhắc nhở
 • Nghỉ có báo xin phép: (sáng 8h00-12h00, chiều 14h00-17h30)
Thời gian đi muộn/nghỉ so với quy định Thang tính theo số buổi vi phạm Mức phạt
(theo 24 công/tháng)
Từ 30 phút đến 60 phút* 3 1/2 công tiền lương và Nhắc nhở
Từ 60 phút đến 120 phút 2 1/2 công tiền lương và Nhắc nhở
Sau 120 phút và cả buổi 1 1/2 công tiền lương

Có phép tức phải được thông báo đến cán bộ quản lý ít nhất trước 01 ngày, trong giờ hành chính.

* Có thể linh động làm bù trong ngày, nhưng không bù trừ hoặc cộng dồn các ngày khác.

Xem thêm Quy chế thưởng, phạt, phụ cấp, thi đua công ty HKT.