Microsoft Word (Bài 21): Page Setup Dialogbox – Thiết lập trang in thông qua hộp thoại

Hộp thoại Page Setup giúp thiết lập đồng thời nhiều thông số về lề giấy – Margins, Hướng giấy – Orientaion, kích thước giấy – Size.

– Cách mở hộp thoại Page Setup bằng Dialogbox Launcher của Group Page Setup (hoặc trong các thiết lập tùy chọn của Margins, Orientaion, Size).

– Hộp thoại Page setup gồm 2 Tab là Margin và Paper:

+ Tab Margin: chứa các thiết lập về lề và hướng giấy

+ Tab Paper: giúp thay đổi kích thước giấy in.

1. Tab Margin – Thiết lập lề và hướng giấy trong hộp thoại Page Setup

Chú ý: Đơn vị của thước đo trong Word là Inch (“) hay Centimet (cm) để nhập đúng số liệu.

2. Tab Paper – Kích thước giấy in trong hộp thoại Page Setup