Microsoft Word (Bài 32): Picture – Các thao tác nâng cao

1. Tùy chỉnh dịnh dạng ảnh trên Group Adjust

Bao gồm các thao tác: .

Ví dụ: Xóa nền, chỉ lấy ớt đỏ, ớt vàng

Bấm và di chuột để chỉ lấy ảnh ớt đỏ, ớt vàng

Kết quả

b. Brightness and Constrast – Chỉnh độ sáng và tương phản, Sharpen and Soften – sắc nét

  1. Chọn ảnh cần chỉnh
  2. Chọn Picture Toolsà Group Adjustà Corrections
  3. Chọn độ sáng, tương phản, sắc nét (có thể kết hợp các điều chỉnh ảnh này)

c. Color – Đổi màu của ảnh

d. Artistic Effects – Chỉnh ảnh nghệ thuật

Artistic Effects (Ảnh nghệ thuật) là những tùy chọn phong phú làm cho ảnh trông như là 1 bản vẽ phác thảo, vẽ bằngmàu hoặc in trên những vật liệu đặc biệt…

e. Compress – nén ảnh, Change Picture – Đổi ảnh, Reset Picture – Khôi phục ảnh gốc

Compress cho phép giảm kích thước ảnh bằng cách: xóa bỏ vùng ảnh đã bị cắt, hoặc giảm chất lượng ảnh (từ 220 ppi xuống 150 ppi, 96 ppi)

Change Picture cho phép đổi ảnh đã định dạng bằng một ảnh mới mà giữ được định dạng của ảnh trước đó

Reset Picture cho phép khôi phục ảnh sau định dạng về ảnh gốc

 

2. Các kiểu cắt ảnh trên Group Size

b. Crop to Shape – Cắt ảnh theo hình khối sắn có

3. Arrange – Sắp đặt ảnh