Microsoft Word (Bài 31): Picture – Các thao tác cơ bản

1. Chèn ảnh

a. Picture – Chèn ảnh từ File có trên máy

b. Clip Art – Chèn ảnh từ thư viện ảnh của Word

2. Định dạng ảnh

Định dạng ảnh là thay đổi đường viền, hiệu ứng ánh sáng, 3D… từ ảnh đã có

a. Quick PictureStyles – Định dạng ảnh theo mẫu có sẵn

Quick PictureStyles là danh sách các mẫu có định dạng kết hợp đường viền, hiệu ứng giúp định dạng nhanh hình ảnh

b. Picture Border – Định dạng đường viền ảnh

c. Picture Effects – Định dạng hiệu ứng ảnh

  1. Chọn ảnh cần định dạng hiệu ứng
  2. Chọn Picture Toolsà Group Picture Stylesà chọn Picture Effects
  3. Chọn hiệu ứng (có thể kết hợp các hiệu ứng)

c. Size – Chỉnh kích thước của ảnh

y chỉnh kích cỡ ảnh chính xác trên Group Size (Height, Width)

  1. Chọn ảnh cần chỉnh kích thước
  2. Chọn Picture Tools -> Group Size ->

Chú ý:

: Tích chọn khi cần thu phóng ảnh đồng dạng với ảnh gốc (ảnh mới không bị méo). Khi đó, Height tăng giảm bao nhiêu thì Width tự động tăng giảm bấy nhiêu.

e. Rotate – Xoay ảnh, Flip – Lật ảnh